منوخلاصۀ مدیریتی

  • با توجه به تغییرات عمده‌ای که در اصول بنیادین بازار سرب روی می‌دهد، کارشناسان پیش‌بینی برای قیمت سرب در سال‌های آتی را پس از بازنگری نزولی، به سطوح پایین‌تر کاهش دادند.
  • بر این اساس، اکنون پیش‌بینی می‌شود که میانگین قیمت سرب در سال 2020 به 1,700 دلار در هر تن برسد که با رقم پیش‌بینی شده 1,850 دلار در هر تن مقایسه می‌شود.
  • چشم‌انداز کاهش شدیدتر تقاضا بدین معناست که اکنون انتظار می‌رود عرضه مازاد در بازار بیش از پیش تشدید شده و برای مدتی طولانی‌تر از آنچه تاکنون تصور می‌شد، ادامه پیدا کند. ریسک‌های تهدیدکننده پیش‌بینی قیمت سرب به دلیل عدم قطعیت در خصوص شرایط ناشی از ادامه همه‌گیری بیماری کووید19 در جهان، عمدتاً نامطلوب ارزیابی می‌شوند.


فایل نمونه

گزارش تحلیلی سرب - فصل سوم 2020کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.