منوگزارش تحلیل ریسک‌ لجستیک ایران

شامل شاخص ریسک عملیاتی


خلاصۀ مدیریتی

پیشرفت‌هایی که انتظار می‌رفت در شبکه لجستیک ایران روی دهند، اکنون با توجه به تصمیم ایالات متحده آمریکا مبنی بر اعمال مجدد تحریم‌های ثانویه علیه این کشور و احتمال شکست توافق هسته‌ای، دیگر امیدی به تحقق آن‌ها وجود ندارد. نیاز مبرم به سرمایه‌گذاری در بخش خدمات رفاهی (آب، برق و گاز) و شبکه حمل و نقل پاسخ داده نخواهد شد، چرا که شرکت‌های بین‌المللی از مواجهه با اتهام نقض تحریم‌ها علیه ایران، اجتناب خواهند کرد. ضمن آن‌که دولت ایران به دلیل کاهش حجم صادرات نفت خود، با محدودیت‌های مالی بیشتری مواجه خواهد شد. بر این اساس، ایران از لحاظ لجستیک همچنان عملکرد نامناسبی خواهد داشت که این مسأله به تأثیر مخرب تحریم‌ها بر شبکه‌های خدمات رفاهی و حمل و نقل این کشور و همچنین ضعف‌های ساختاری متعدد از جمله موانع تجاری عمده، دسترسی ضعیف به اینترنت و مسائل مربوط به کمبود آب، نسبت داده می‌شود. این ریسک‌های ملموس برای امور تجاری باعث شدند امتیاز ایران در شاخص ریسک‌های لجستیک 8/52 از 100 برآورد شود. اگرچه این امتیاز بالاتر از میانگین منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا می‌باشد، اما ایران را در بین 18 کشور حاضر در این منطقه در جایگاه غیررقابتی نهم قرار داده است.


فایل نمونه

گزارش تحلیل ریسک‌ لجستیک ایرانکلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.