منوگزارش تحلیل ریسک‌ بازار کار ایران

شامل شاخص ریسک عملیاتی


خلاصۀ مدیریتی

از آن جاکه بعید به نظر می‌رسد قوانین انعطاف‌ناپذیر کار در ایران اصلاح گردند، به‌طور کلی در دوره میان‌مدت، کسب و کارها از پتانسیل بازار کار ایران بهره‌برداری نخواهند کرد. بازار کار ایران که از یک جمعیت انبوه جوان، تحصیل‌کرده و جویای کار تشکیل یافته، برای شرکت‌هایی که درصدد ورود به ایران هستند، فرصت مغتنمی به شمار می‌آید. با این وجود، قوانین سخت‌گیرانه کار با حفظ موقعیت شغلی کارکنان باسابقه‌تر در بلندمدت و تشدید مسائل مرتبط با نرخ بالای بیکاری جوانان و فرار مغزها، همچنان در مسیر روند استخدام و انفصال از کار، به عنوان مانع در نظر گرفته می‌شوند. به دلیل مزایای کارگری تحمیل شده از سوی دولت و حداقل دستمزد، هزینه‌های کار افزایش یافته‌اند و این در حالی است که فقدان اتحادیه‌های صنفی مستقل نشان می‌دهد که کارگران و کارفرمایان قادر نیستند به سهولت درباره افزایش دستمزها یا دستیابی به توافقی دوستانه بر سر منازعات موجود در حیطه مسائل مربوط به کار، به مذاکره بپردازند. بر همین اساس کسب و کارها با هزینه‌های بالا و مشکلات عملیاتی ناشی از قوانین دشوار بازار کار در ایران مواجه خواهند شد و این موضوع بیانگر عملکرد ضعیف ایران در شاخص ریسک بازار کار می‌باشد و از این لحاظ ایران با کسب امتیاز 7/48 از 100، در میان 18 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، در رتبه هشتم قرار گرفته است.


فایل نمونه

گزارش تحلیل ریسک‌ بازار کار ایرانکلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.