منوخلاصۀ مدیریتی

پیش‌بینی قیمت

از آن جاکه در نیمه دوم سال 2018 قیمت‌ها با سرعتی کُندتر از حدی که پیشتر انتظار می‌رفت، روند بهبود را طی کردند، پیش‌بینی میانگین قیمت هر تن مس برای سال 2019 پس از بازنگری، از رقم قبلی 7,100 دلار به 6,900 دلار کاهش یافت. با توجه به ادامه تقویت اصول بنیادین در بازار مس، کارشناسان هنوز چشم‌انداز مساعدی درباره افزایش قیمت‌ها و بهبود آن‌ها در فصل‌های آتی متصور هستند که البته تشدید منازعات تجاری میان ایالات متحده آمریکا و چین، ریسک نامطلوب کلیدی بر پیش‌بینی قیمت‌ها تحمیل خواهد کرد.

تولید

با توجه به بهبود قیمت‌های مس، تولید مس تصفیه‌شده در جهان طی یک دهه آتی افزایش خواهد یافت. پیش‌بینی می‌شود تولید جهانی از 23/5 میلیون تن در سال 2018 به 29/9 میلیون تن تا سال 2027 افزایش یابد که این موضوع بیانگر میانگین رشد سالانه 2/7 درصد است و در مقایسه با میانگین نرخ رشد سالانه 2/5 درصد در دوره ده سال گذشته تغییر محسوسی نداشته است.

مصرف

مصرف مس تصفیه‌شده در جهان طی سال‌های آتی رشد یکنواختی خواهد داشت که این مسأله به عوامل متعددی از جمله افزایش تقاضا از سوی صنعت برق، افزایش تولید وسایل نقلیه الکتریکی و نیز چشم‌انداز مساعد رشد اقتصاد جهان نسبت داده می‌شود. پیش‌بینی می‌شود تقاضا برای مس در جهان از 23/6 میلیون تن در سال 2018 به 29/8 میلیون تن تا سال 2027 افزایش یابد که این میزان افزایش تقاضا بیانگر میانگین نرخ رشد سالانه 2/6 درصد طی این مدت است.


فایل نمونه

گزارش تحلیلی مس- فصل اول 2019کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.