منوخلاصۀ مدیریتی

  • کارشناسان بر این باورند که با برداشته شدن محدودیت‌هایی که به دلیل شیوع بیماری کووید 19 بر فعالیت‌های اقتصادی اعمال شده بودند و نیز افزایش تقاضا در نتیجه اتخاذ تدابیر محرک رشد در چین، قیمت‌های فولاد تا نیمه دوم سال 2020 نسبت به سطوح نقدی کنونی رو به افزایش خواهند گذاشت؛ از همین رو کارشناسان رقم پیش‌بینی شده 600 دلار را برای میانگین قیمت هر تن فولاد در سال 2020 حفظ کرده‌اند.
  • درعین حال، انتظار می‌رود قیمت‌ فولاد در نیمه نخست سال 2020 با نوساناتی مواجه گردد زیرا با توجه به تعطیلی‌های گسترده در چین که تأسیسات تولید فولاد را هم شامل می‌شود و علت آن شیوع ویروس کرونا است، فعالیت‌های اقتصادی در چین به شدت در حالت رکود به سر می‌برد.
  • دیدگاه بلندمدت کارشناسان مبنی بر آن‌که قیمت فولاد در مقایسه با یک روند زمانی چند ساله رو به کاهش خواهد گذاشت، همچنان به قوت خود باقی است. چرا که اتخاذ سیاست‌های حمایت از صنایع داخلی از سوی کشورها باعث رشد تولید خواهد شد و این در حالی است که تغییر رویکرد چین از اتکای رشد اقتصادی به صنایع سنگین به سوی بخش خدمات، موجب کاهش تقاضا برای فولاد خواهد شد.
  • کارشناسان بر این باورند که با برداشته شدن محدودیت‌هایی که به دلیل شیوع بیماری کووید 19 بر فعالیت‌های اقتصادی اعمال شده بودند و نیز افزایش تقاضا در نتیجه اتخاذ تدابیر محرک رشد در چین، قیمت‌های فولاد تا نیمه دوم سال 2020 نسبت به سطوح نقدی کنونی رو به افزایش خواهند گذاشت؛ از همین رو کارشناسان رقم پیش‌بینی شده 600 دلار را برای میانگین قیمت هر تن فولاد در سال 2020 حفظ کرده‌اند.
  • درعین حال، انتظار می‌رود قیمت‌ فولاد در نیمه نخست سال 2020 با نوساناتی مواجه گردد زیرا با توجه به تعطیلی‌های گسترده در چین که تأسیسات تولید فولاد را هم شامل می‌شود و علت آن شیوع ویروس کرونا است، فعالیت‌های اقتصادی در چین به شدت در حالت رکود به سر می‌برد.
  • دیدگاه بلندمدت کارشناسان مبنی بر آن‌که قیمت فولاد در مقایسه با یک روند زمانی چند ساله رو به کاهش خواهد گذاشت، همچنان به قوت خود باقی است. چرا که اتخاذ سیاست‌های حمایت از صنایع داخلی از سوی کشورها باعث رشد تولید خواهد شد و این در حالی است که تغییر رویکرد چین از اتکای رشد اقتصادی به صنایع سنگین به سوی بخش خدمات، موجب کاهش تقاضا برای فولاد خواهد شد.


فایل نمونه

گزارش تحلیلی فولاد- فصل دوم 2020کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.