منوگزارش تحلیل مواد و محصولات دارویی- فصل دوم 2020

همراه با پیش‌بینی 10 ساله تا سال 2029


خلاصۀ مدیریتی

ایران قصد دارد با تقویت روزافزون مناسبات تجاری خود با کشورهای واقع در منطقه خاورمیانه، تأثیر منفی تحریم‌های آمریکایی علیه صادرات مواد و محصولات دارویی این کشور به کشورهای غربی را جبران کند. کشورهایی در منطقه خاورمیانه مانند تونس و لبنان که سطح تولید داخلی مواد و محصولات دارویی در آن‌ها بسیار پایین است، اهداف اصلی ایران برای برقراری روابط تجاری دوجانبه هستند. ایران به پشتوانه صنعت داروسازی و ظرفیت مطلوب خود در این حوزه که حداقل دو برابر نیاز داخلی است، به این امر اقدام خواهد کرد.


فایل نمونه

گزارش تحلیل مواد و محصولات دارویی- فصل دوم 2020کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.