منوگزارش تحلیل مواد و محصولات دارویی- فصل چهارم 2019

همراه با پیش‌بینی 10 ساله تا سال 2028


خلاصۀ مدیریتی

به دلیل بازگشت تحریم‌های آمریکا نمایه ریسک بازار محصولات دارویی ایران برای فعالیت شرکت‌های خارجی بدتر از قبل شده است. در این میان شرکت‌های اروپایی بیشترین تأثیر را از بازگشت تحریم‌ها متحمل خواهند شد چرا که این شرکت‌ها پیوندهای تجاری نزدیک‌تری با ایران دارند. سطح خودکفایی ایران در تولید محصولات دارویی در حال افزایش یافتن است. بدین ترتیب اگرچه قیمت محصولات دارویی افزایش پیدا کرده و کمبود داروهای نوآورانه بیشتر شده است اما انتظار می‌رود با بالا رفتن سطح خودکفایی ایران شکاف تقاضا در بازار دارویی کشور از بین برود.


فایل نمونه

گزارش تحلیل مواد و محصولات دارویی- فصل چهارم 2019کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.