منوگزارش تحلیل صنایع زیربنایی- فصل چهارم 2019

همراه با پیش‌بینی 10 ساله تا سال 2028


خلاصۀ مدیریتی

در این فصل چشم‌انداز بازار ساخت و ساز در ایران بدتر شده است. از این رو کارشناسان در پیش‌بینی‌های خود در خصوص رشد بازار ساخت و ساز بازبینی به عمل آوردند و ارقام قبلی را کاهش دادند. در حال حاضر پیش‌بینی می‌شود در سال 2019 و 2020 ارزش صنعت ساخت و ساز به ترتیب 7/6 درصد و 2 درصد کاهش پیدا کند چرا که رکود اقتصادی عمیق‌تر خواهد شد و این موضوع باعث می‌شود توانایی دولت برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی محدود شود. در بلند‌مدت رشد صنعت ساخت و ساز کماکان کوچک باقی می‌ماند چرا که ریسک‌ فضای کسب و کار در ایران بالا است و این موضوع موجب خواهد شد تمایل سرمایه‌گذاران غیر روسی و غیر چینی برای ورود به بازار ایران کاهش پیدا کند.


فایل نمونه

گزارش تحلیل صنایع زیربنایی- فصل چهارم 2019کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.