منوگزارش تحلیل مواد و محصولات دارویی- فصل چهارم 2020

همراه با پیش‌بینی 10 ساله تا سال 2029


خلاصۀ مدیریتی

بازگشت تحریم‌های آمریکا از یک سو به کمبود دارو در بازار ایران منجر شده و از سوی دیگر رشد چشمگیر قیمت این محصولات را به دنبال داشته است. این مشکلات دولت را بر آن داشته تا تلاش‌های خود را در راستای استفاده از کانال‌های ویژه تجارت با اروپا افزایش دهد تا بدین‌وسیله بتواند نیازهای دارویی کشور را تأمین کند. صرف‌نظر از افزایش قیمت دارو و کمبود فیزیکی آن یک‌سری مشکلات دیگر نیز در بازار ایران پدیدار شده که از آن جمله می‌توان به عدم پرداخت دستمزدها، عدم رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در محیط‌های کاری و افزایش انتقادات مبنی بر قصور دولت در مهار بیماری کووید 19 اشاره کرد. مجموعه این مشکلات باعث شده موج دیگری از نارضایتی‌های مردمی و اعتصابات کارگری در ایران به راه بیافتد. استمرار و تشدید نارضایتی‌ها می‌تواند به روند بهبود و احیای اقتصاد ایران آسیب برساند.


فایل نمونه

گزارش تحلیل مواد و محصولات دارویی- فصل چهارم 2020کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.