منوتحلیل بازار محصولات الکترونیکی مصرفی

همراه با پیش‌بینی 5 ساله تا سال 2023


خلاصۀ مدیریتی

به دلیل خروج ایالات متحده آمریکا از توافقنامه هسته‌ای در نیمه دوم سال 2018، کارشناسان پیش‌بینی‌های مربوط به بازار محصولات الکترونیکی مصرفی در سه‌ماهه دوم سال 2019 را مورد بازبینی قرار دادند و یک سری تغییرات کاهشی را اعمال نمودند. در حال حاضر کارشناسان سه رخداد را برای ایران پیش‌بینی می‌نمایند: عملکرد اقتصادی ضعیف همراه با رکود اقتصادی در سال 2019، فشارهای تورمی بالا و کاهش ارزش ریال. این سه رخداد مانع از بهره‌برداری از پتانسیل رشد قدرتمند بازار محصولات الکترونیکی مصرفی در ایران خواهد شد. با این حال، نرخ نفوذ پایین محصولات الکترونیکی مصرفی، افزایش قدرت خرید و ویژگی‌های جمعیتی مطلوب باعث می‌شود اصول بنیادین حاکم بر بازار تقویت شود. البته در کوتاه‌مدت، ریسک‌های این بازار به شدت به سمت ریسک‌های نامطلوب متمایل خواهند بود که دلیل این امر سطح بالای ریسک‌هایی در سطح ملی و ژئوپلتیک می‌باشد.


فایل نمونه

تحلیل بازار محصولات الکترونیکی مصرفیکلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.