منوخلاصۀ مدیریتی

اِعمال مجدد تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه ایران در تاریخ 5 نوامبر، چشم‌انداز رشد صنعت نفت و گاز این کشور در دوره میان‌مدت را مبهم کرده است. کارشناسان معتقدند که در سال 2019 کاهش شدیدی در تولید و صادرات نفت خام و میعانات ایران نسبت به یک سال گذشته روی دهد. اگرچه به نظر می‌رسد بخش گاز از یک مصونیت نسبی در برابر تبعات ناشی از اوضاع نابسامان کنونی برخوردار است، اما این بخش نیز از فقدان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و حضور شرکت‌های خارجی متأثر خواهد شد. عوامل مخل‌کننده امر صادرات نیز ممکن است در بلندمدت مانع از تولید مطلوب گاز در کشور شوند. در حالی که بازار داخلی همچنان رو به توسعه خواهد بود، رشد تقاضای کلی برای انرژی نیز با فشارهایی مواجه خواهد شد، چرا که اقتصاد در زیر بار تحریم‌های ثانویه آمریکا که بخش وسیعی را هدف قرار داده‌اند، به زحمت مسیر رشد را طی خواهد کرد.


فایل نمونه

گزارش تحلیل صنعت نفت و گاز ایرانکلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.