منوگزارش تحلیل صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر ایران

همراه با پیش‌بینی‌های 10 ‌ساله تا سال 2028


خلاصۀ مدیریتی

با توجه به داده‌های جدید منتشر شده توسط وزارت انرژی ایران که دامنه وسیع‌تری از داده‌های تاریخی را پوشش می‌دهد و همچنین در نتیجه انعقاد قراردادهایی در زمینه خرید برق از ایران، کارشناسان در این فصل در پیش‌بینی‌های قبلی خود درباره بازار انرژی‌های تجدیدپذیر و صنعت برق این کشور بازبینی به عمل آوردند و ارقام قبلی را به سطوح بالاتر افزایش دادند. پیشرفت‌ها در زمینه انعقاد قراردادهای خرید برق از ایران در حالی به وقوع پیوسته‌اند که ایالات متحده آمریکا بار دیگر تحریم‌های یکجانبه خود علیه ایران را در سال گذشته برقرار کرد و  از توافق هسته‌ای چندجانبه که در سال 2015 به دست آمده بود به صورت یک‌جانبه خارج شد؛ انعقاد قراردادهای خرید برق به تکمیل پروژه‌هایی کمک خواهد کرد که پیشتر معرفی شده بودند، اما پیشرفت چندان محسوسی نداشتند. اکنون پیش‌بینی می‌شود که تولید برق از منابع تجدیدپذیر غیرآبی در ایران از 85/0تراوات ساعت در سال 2018 به 47/1 تراوات ساعت در سال 2019 افزایش خواهد یافت و سپس در سال 2027 به 89/2 تراوات ساعت و در سال 2028 به 05/3 تراوات ساعت خواهد رسید. پیش از این، کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند که تولید برق از منابع تجدیدپذیر غیرآبی در کشور تا سال 2027 به 79/1 تراوات ساعت افزایش یابد. تولید برق از نیروگاه‌های بادی بزرگترین زیربخش در صنعت تولید برق از منابع تجدیدپذیر غیرآبی به شمار می‌آید که سهم آن از کل تولید برق منابع تجدیدپذیر در سال 2018 برابر با 3/58درصد برآورد می‌شود و پیش‌بینی می‌شود که این رقم در سال 2027 به 7/53درصد کاهش یابد.


فایل نمونه

گزارش تحلیل صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر ایرانکلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.