منوگزارش تحلیل صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر ایران

همراه با پیش‌بینی‌های 10 ‌ساله تا سال 2027


خلاصۀ مدیریتی

انتظار می‌رود در سال 2027 میزان تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر به رقم 2/66 تراوات ساعت برسد. این رقم نشان می‌دهد که میزان تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر در مقایسه با رقمی که کارشناسان برای سال 2018 پیش‌بینی کرده‌اند (0/98 تراوات ساعت) افزایش خواهد یافت. با این حال رقم مذکور تنها 0/8 درصد از کل برق تولید شده در سال 2027 را به خود اختصاص می‌دهد که سهم بسیار کوچکی است؛ هرچند که این سهم از سهم ثبت شده در سال 2018 (0/34 درصد) بالاتر است. کارشناسان تصدیق می‌کنند که تحریم‌های ایالات متحده آمریکا عمدتاً صنعت نفت و گاز و صنعت کشتیرانی ایران را هدف گرفته است. این موضوع بدان معناست که تأثیر تحریم‌ها بر صنعت برق ایران از آن‌چه کارشناسان پیشتر به صورت کاملاً محتاطانه پیش‌بینی کرده بودند کمتر خواهد بود. افزون بر این، ایران در زمینه افزایش تولید داخلی تجهیزاتی که در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر کاربرد دارند به موفقیت‌هایی دست پیدا خواهد کرد. از سوی دیگر علی‌رغم بازگشت مجدد تحریم‌های ایالات متحده آمریکا اکثر سرمایه‌گذاران خارجی کماکان به فعالیت خود در بازار انرژی‌های تجدیدپذیر ایران ادامه داده‌اند.


فایل نمونه

گزارش تحلیل صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر ایرانکلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.