منوگزارش بازار ساخت و ساز صنعتی در ایران


خلاصۀ مدیریتی

موضوع گزارش

این گزارش نتیجه تحقیقات بازاری گسترده است که بازار ساخت و ساز صنعتی در ایران را پوشش می‌دهد.

گزارش «بازار ساخت و ساز صنعتی در ایران: اندازه بازار، رشد و پیش‌بینی تحلیلی تا سال 2022» یک چشم‌انداز کلی و دورنمایی از جزئیات فضای عملیاتی برای پیمانکاران ساخت‌ و ساز در این کشور مهیا می‌کند. این گزارش یک ابزار ضروری برای شرکت‌های فعال در سرتاسر زنجیره ارزش ساخت ‌و ساز در ایران و همچنین رقبای جدیدی است که ممکن است در صدد ورود به بازار ایران باشند.

صنعت ساخت و ساز صنعتی، بخش‌هایی از جمله کارخانه‌های مواد شیمیایی و محصولات دارویی، کارخانه‌های تولیدی، کارخانه‌های فرآوری مواد و فلزات و کارخانه‌های فرآوری زباله ها و پسماندها را شامل می‌گردد.

ارزش کل خروجی ساخت و ساز صنعتی، سال‌های 2013 تا 2017

گروه ساخت و ساز صنعتی در ایران در دوره بررسی شاهد نوساناتی بوده است؛ ارزش ساخت و ساز صنعتی در ایران در سال 2017 بالغ بر 70/ 50,403,746 میلیون ریال ( معادل 45/ 1,510 میلیون دلار) بوده که نسبت به سال 2016 به میزان 9/96 درصد رشد داشته است. ارزش این بازار بین سال‌های 2013 تا 2017، نرخ رشد سالانه ترکیبی  منفی 0/10 درصد را به ثبت رسانده است.


فایل نمونه

گزارش بازار ساخت و ساز صنعتی در ایرانکلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.