منوگزارش تحلیل صنعت دفاعی و امنیتی ایران


خلاصۀ مدیریتی

بخش دفاعی و امنیتی ایران طی دوره میان‌مدت همچنان با موانع متعدد مواجه خواهد بود. اِعمال مجدد تحریم‌ها توسط ایالات متحده آمریکا علیه این کشور در حالی هرگونه سرمایه‌گذاری خارجی توسط کشورهای غربی را محدود می‌سازد که بی‌ثباتی‌های اجتماعی و منطقه‌ای نیز این صنعت داخلی را تهدید می‌کنند. شرایط اقتصادی نیز توان دولت برای توسعه بودجه نظامی کشور در شرایط واقعی را تضعیف خواهد کرد؛ با این وجود، مخارج بخش دفاعی کماکان برای رژیم حاکم در اولویت امور خواهد بود.


فایل نمونه

گزارش تحلیل صنعت دفاعی و امنیتی ایرانکلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.