منوگزارش تحلیل صنعت حمل و نقل کالا و حمل و نقل دریایی ایران- فصل سوم سال 2019

همراه با پیش‌بینی 5 ساله تا سال 2023


خلاصۀ مدیریتی

آثار منفی ناشی از تشدید تحریم‌های آمریکایی بر تجارت و فعالیت‌های اقتصادی ایران در عرصه‌های گسترده‌تر، باعث خواهد شد تا تناژ حمل بار در این کشور در سال 2019 رشد ضعیفی را تجربه کند. البته پتانسیل این بخش در بلندمدت همچنان قابل توجه است، به‌ویژه از آن جهت که ایران احتمالاً در پروژه‌های حمل و نقل منطقه‌ای مشارکت خواهد داشت.


فایل نمونه

گزارش تحلیل صنعت حمل و نقل کالا و حمل و نقل دریایی ایران- فصل سوم سال 2019کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.