منوگزارش تحلیل صنعت حمل و نقل کالا و حمل و نقل دریایی ایران

همراه با پیش‌بینی 5 ساله تا سال 2023


خلاصۀ مدیریتی

وضع مجدد تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده آمریکا از حجم مبادلات تجاری ایران به میزان قابل توجهی خواهد کاست. صنعت حمل و نقل ایران در سال 2019 شاهد بیشترین میزان افت مبادلات تجاری خواهد بود، چرا که این موضوع باعث خواهد شد بخش عمده‌ای از دستاوردهای حاصل در سال‌های 2016 و 2017 از دست بروند. رکود در داخل نیز مانع از رشد صنعت حمل و نقل داخلی خواهد شد. از آن جا که ایران تلاش می‌کند نام خود را به عنوان یک قطب حمل و نقل منطقه‌ای مطرح سازد و در این راستا شبکه حمل و نقل ریلی و جاده‌ای خود را توسعه خواهد داد، این بخش در سال جاری شاهد بیشترین میزان سرمایه‌گذاری خواهد بود.


فایل نمونه

گزارش تحلیل صنعت حمل و نقل کالا و حمل و نقل دریایی ایرانکلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.