منوگزارش تحلیل صنایع معدنی ایران- فصل چهارم 2019

همراه با پیش‌بینی 10 ساله تا سال 2028


خلاصۀ مدیریتی

صنعت معدن ایران در سه تا پنج سال آتی تنها شاهد یک رشد کوچک خواهد بود. این در حالی است که از یک سو معادن توسعه‌نیافته زیادی در ایران وجود دارد و از سوی دیگر این صنعت هنوز هم در انحصار شرکت‌های دولتی قرار دارد. روند پیشرفت صنعت معدن ایران کند خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود این صنعت با چالش‌های بزرگی از جمله ناکارامدی نظام اداری ایران گرفته تا کمبود زیرساخت‌ها نبود بودجه مواجه گردد.


فایل نمونه

گزارش تحلیل صنایع معدنی ایران- فصل چهارم 2019کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.