منوگزارش تحلیل صنایع معدنی ایران- فصل اول 2021

همراه با پیش‌بینی 10 ساله تا سال 2029


خلاصۀ مدیریتی

در سه تا پنج سال آتی صنعت معدن ایران رشد بسیار کوچکی را تجربه خواهد کرد چرا که تعداد زیادی از معادن هنوز به صورت توسعه‌نیافته باقی مانده‌اند. با این حال این صنعت همچنان تحت تسلط شرکت‌های دولتی باقی خواهد ماند. روند پیشرفت در صنعت معدن ایران کند خواهد بود و انتظار می‌رود این صنعت با چالش‌های بزرگی نظیر ناکارآمدی نظام اداری، نبود زیرساخت‌های کافی و فقدان سرمایه‌گذاری روبرو شود.


فایل نمونه

گزارش تحلیل صنایع معدنی ایران- فصل اول 2021کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.