منوخلاصۀ مدیریتی

صنعت معدن ایران در سه تا پنج سال آتی تنها شاهد یک رشد کوچک خواهد بود. این در حالی است که از یک سو معادن توسعه‌نیافته زیادی در ایران وجود دارد و از سوی دیگر این صنعت هنوز هم در انحصار شرکت‌های دولتی قرار دارد. روند پیشرفت صنعت معدن ایران کند خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود این صنعت با چالش‌های بزرگی از جمله ناکارامدی نظام اداری ایران گرفته تا کمبود زیرساخت‌ها نبود بودجه مواجه گردد.


فایل نمونه

گزارش تحلیلی صنایع معدنی ایرانکلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.