منوگزارش تحلیل صنعت تجهیزات پزشکی- فصل سوم 2020

همراه با پیش‌بینی‌های 5 ساله تا سال 2024


خلاصۀ مدیریتی

در بازه زمانی 2019 تا 2024 بازار تجهیزات پزشکی ایران یک نرخ رشد مرکب سالانه بزرگ و دو رقمی را تجربه خواهد کرد که در این میان بخش اعظمی از نیاز بازار از طریق واردات تأمین خواهد شد. با این حال اقتصاد ایران در سال 2020 وضعیت نامطلوبی را شاهد خواهد بود. این موضوع باعث خواهد شد رشد بازار تجهیزات پزشکی در این سال محدود شود. حقیقت این است که در ماه‌های اخیر دو رخداد مهم در جهان به وقوع پیوسته که این رخدادها بر روند رشد بازار تجهیزات پزشکی ایران تأثیر خواهد گذاشت. یکی از این رخدادها شیوع بیماری کووید 19 و دیگری سقوط قیمت نفت است. شیوع بیماری کووید 19 باعث خواهد شد برای پیش‌بینی‌های کارشناسان در خصوص رشد بازار تجهیزات پزشکی ایران ریسک‌های نامطلوب قابل ملاحظه‌ای به وجود بیاید. از سوی دیگر سقوط قیمت نفت باعث خواهد شد درآمد دولت محدود شود و توانایی این نهاد برای اجرای بسته‌های محرک مالی و مقابله با بحران کووید 19 کاهش پیدا کند. در واقع بیماری کووید 19 هم بر مخارج دولت و هم بر مخارج مصرف‌کنندگان تأثیر خواهد گذاشت چرا که شیوع این بیماری از یک سو باعث خواهد شد هزینه مضاعفی بر بودجه عمومی وارد آید و از سوی دیگر باعث خواهد شد مصرف‌کنندگان حجم مخارج خود را کاهش دهند. این عوامل رشد بازار تجهیزات پزشکی را محدود خواهد ساخت.


فایل نمونه

گزارش تحلیل صنعت تجهیزات پزشکی- فصل سوم 2020کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.