منوتحلیل بازار کالا- بهار 98


خلاصۀ مدیریتی

  • دیدگاه‌های کارشناسان درباره بازارهای کالایی نسبت به ماه آوریل کماکان تغییری نکرده است، چرا که وضعیت اقتصاد کلان در جهان بین ماه های مارس تا آوریل بهبود یافته و این مسأله دیدگاهی را تأیید می‌کند که معتقد است اصول بنیادین بازارهای کالایی در ماه‌های آتی تقویت خواهند شد. چشم‌انداز مثبت در خصوص قیمت کالاها به قوت خود باقی است و پیش‌بینی‌ قیمت اکثر کالاها کماکان بالاتر از سطح برآوردهای تجمعی کارشناسان می‌باشد.
  • در حالی‌که این روندها دیدگاه خوش‌بینانه کارشناسان درباره افزایش قیمت نفت و فلزات در سال 2019 نسبت به سطوح کنونی قیمت‌ها را تأیید می‌کنند، خاطرنشان می‌شود که شیوع گسترده‌تر تب خوکی آفریقایی در چین و بخش‌های دیگر آسیا چشم‌انداز افزایش قیمت غلات را نامساعد کرده است که این مسأله تأثیر مثبت مورد انتظار از احتمال دستیابی چین و آمریکا به یک توافق تجاری را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
  • به‌رغم این دیدگاه مثبت درباره کالاها و با توجه به طول زمانی ادامه چرخه اقتصادی در جهان، کارشناسان کماکان بر وجود ریسک‌های نامطلوب برای اقتصاد جهان تأکید دارند، ریسک‌هایی که به اعتقاد کارشناسان کماکان ادامه خواهند داشت.


فایل نمونه

تحلیل بازار کالا- بهار 98کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.