منو

گزارشهاي تحليلي صنايع و بازارهاي جهاني

تحلیل صنعت پتروشیمی

 با بهره‌گیری از بهترین تکنیک‌های مدل‌سازی سری‌هاي زمانی و مدل‌سازی اقتصادسنجی/ علیتی انجام گرفته است. بدیهی است شكل دقیق مدل سری‌هاي زمانی از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است و داده‌ها با توجه به ویژگی‌های غالب آن صنعت ارزیابی می‌شوند.

تكنيك مورد استفاده در همه تحليل‌ها، بردارهای خودرگرسيون هستند. مزیت عمده بردارهای خودرگرسيون آن است که اجازه پيش‌بيني متغیری را با استفاده از چیزی بیش از تغییرات خود متغیر به عنوان اطلاعات توصیفی می‌دهند.

تحلیل صنعت پتروشیمی ایران، با بهره‌گیری از بهترین تکنیک‌های مدل‌سازی سری‌هاي زمانی و مدل‌سازی اقتصادسنجی/ علیتی انجام گرفته است. بدیهی است شكل دقیق مدل سری‌هاي زمانی از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است و داده‌ها با توجه به ویژگی‌های غالب آن صنعت ارزیابی می‌شوند.

تكنيك مورد استفاده در همه تحليل‌ها، بردارهای خودرگرسيون هستند. مزیت عمده بردارهای خودرگرسيون آن است که اجازه پيش‌بيني متغیری را با استفاده از چیزی بیش از تغییرات خود متغیر به عنوان اطلاعات توصیفی می‌دهند.

البته معمولآً پيش‌بيني برخی از متغیرهای فرعی صنعت مورد نظر، با استفاده از تغییرات پیشین (سابقه) متغیر انجام می‌شود که چنین تحلیل تک‌متغیره‌ای را مدل‌سازی تک‌متغیره می‌گویند. در تحلیل‌های موجود، از پرکاربردترین و معمول‌ترین شکل مدل‌های تک‌متغیره استفاده می‌شود که به آن مدل میانگین متحرک خودرگرسيون (ARMA) می‌گویند.

در تحلیل‌های انجام‌شده عمدتاً از برآوردکننده‌های کمینه مجذورات خطی (OLS) و از روش کل به جزء به منظور جلوگیری از وابستگی به بررسی‌های غیرعینی و افزایش استفاده از بررسی‌های عینی استفاده شده است.

باید توجه داشت که دخالت انسان نقش لازم و مؤثری در تمام تحلیل‌ها و تکنیک‌های پيش‌بيني ایفا می‌کند. دانش انسان در مورد صنعت، كمك مي‌كند داده‌های ناهماهنگ، نقاط عطف، مشکلات ساختاری و ویژگی‌های موقتی برخی داده‌ها کشف شوند که روش‌های کاملاً مکانیکی پيش‌بيني قادر به شناخت آن‌ها نیستند.


گزارش صنعت پتروشیمی ایران- فصل چهارم 2020

فصل چهارم 2020

همراه با پیش‌بینی 5 ساله تا سال 2024


به‌علل متعددی چون تحریم‌های آمریکایی، تأثیر سقوط قیمت نفت بر رقابت‌پذیری ایران در بخش تغذیه اتان و همچنین کوچک شدن بازارهای داخلی و خارجی، به‌نظر می‌رسد طرح‌های بلندپروازانه دولت برای صنعت پتروشیمی به‌هیچ عنوان محقق نگردند. حتی اگر ایران به هدف افزایش ظرفیت تولید در بخش پتروشیمی به سالانه 100 میلیون تن تا سال 2022 دست پیدا کند، نرخ استفاده از این ظرفیت احتمالاً به اندازه‌ای پایین خواهد بود که صنعت پتروشیمی ایران با مشکلات مالی قابل‌ملاحظه‌ای مواجه خواهد بود که البته این هم در شرایطی خواهد بود که در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن، ریسک‌ها برای صنعت پتروشیمی ایران تعدیل شده باشند. بدین‌ترتیب، کارشناسان بر این باورند که پروژه‌های صنعت پتروشیمی ایران یا با تأخیرهای طولانی‌مدت به بهره‌برداری خواهند رسید و یا به‌طور کلی لغو خواهند شد، چراکه این کشور برای بازیابی رشد اقتصادی یک راه طولانی چندین ساله در پیش رو دارد. بهترین سناریوی ممکن این است که به قدرت رسیدن یک رئیس جمهور دموکرات در ایالات متحده آمریکا، مسیر کاهش ... [ادامه]


گزارشهای قدیمی تر


گزارش های مرتبط

کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.