منو

گزارشهاي تحليلي صنايع و بازارهاي جهاني

تحلیل صنعت پتروشیمی

 با بهره‌گیری از بهترین تکنیک‌های مدل‌سازی سری‌هاي زمانی و مدل‌سازی اقتصادسنجی/ علیتی انجام گرفته است. بدیهی است شكل دقیق مدل سری‌هاي زمانی از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است و داده‌ها با توجه به ویژگی‌های غالب آن صنعت ارزیابی می‌شوند.

تكنيك مورد استفاده در همه تحليل‌ها، بردارهای خودرگرسيون هستند. مزیت عمده بردارهای خودرگرسيون آن است که اجازه پيش‌بيني متغیری را با استفاده از چیزی بیش از تغییرات خود متغیر به عنوان اطلاعات توصیفی می‌دهند.

تحلیل صنعت پتروشیمی ایران، با بهره‌گیری از بهترین تکنیک‌های مدل‌سازی سری‌هاي زمانی و مدل‌سازی اقتصادسنجی/ علیتی انجام گرفته است. بدیهی است شكل دقیق مدل سری‌هاي زمانی از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است و داده‌ها با توجه به ویژگی‌های غالب آن صنعت ارزیابی می‌شوند.

تكنيك مورد استفاده در همه تحليل‌ها، بردارهای خودرگرسيون هستند. مزیت عمده بردارهای خودرگرسيون آن است که اجازه پيش‌بيني متغیری را با استفاده از چیزی بیش از تغییرات خود متغیر به عنوان اطلاعات توصیفی می‌دهند.

البته معمولآً پيش‌بيني برخی از متغیرهای فرعی صنعت مورد نظر، با استفاده از تغییرات پیشین (سابقه) متغیر انجام می‌شود که چنین تحلیل تک‌متغیره‌ای را مدل‌سازی تک‌متغیره می‌گویند. در تحلیل‌های موجود، از پرکاربردترین و معمول‌ترین شکل مدل‌های تک‌متغیره استفاده می‌شود که به آن مدل میانگین متحرک خودرگرسيون (ARMA) می‌گویند.

در تحلیل‌های انجام‌شده عمدتاً از برآوردکننده‌های کمینه مجذورات خطی (OLS) و از روش کل به جزء به منظور جلوگیری از وابستگی به بررسی‌های غیرعینی و افزایش استفاده از بررسی‌های عینی استفاده شده است.

باید توجه داشت که دخالت انسان نقش لازم و مؤثری در تمام تحلیل‌ها و تکنیک‌های پيش‌بيني ایفا می‌کند. دانش انسان در مورد صنعت، كمك مي‌كند داده‌های ناهماهنگ، نقاط عطف، مشکلات ساختاری و ویژگی‌های موقتی برخی داده‌ها کشف شوند که روش‌های کاملاً مکانیکی پيش‌بيني قادر به شناخت آن‌ها نیستند.


گزارش صنعت پتروشیمی ایران- فصل اول 2020

فصل اول 2020

همراه با پیش‌بینی 5 ساله تا سال 2023


اگرچه در سال 2018 صادرات محصولات پتروشیمی ایران به شدت کاهش پیدا کرد اما صنعت پتروشیمی این کشور توانسته است خود را با تحریم‌های آمریکا وفق دهد و روند صادرات محصولات پتروشیمی را حفظ کند. در صورتی که میان ایران و آمریکا جنگی اتفاق نیافتد صادرات محصولات پتروشیمی ایران در سال 2020 به ثبات خواهد رسید. شایان ذکر است70 درصد از محصولات پتروشیمی ایران به خارج از کشور صادر می‌شود. خوراک مورد نیاز صنعت پتروشیمی ایران از محل صنایع بالادستی تأمین می‌شود که با قیمت نازل در اختیار این صنعت قرار می‌گیرد. صنعت پتروشیمی ایران یکی از شریان‌های مهم ورود ارزهای خارجی به کشور است؛ آن هم در زمانی که ایران شدیداً به ارزهای خارجی نیاز دارد. صنعت پتروشیمی در مقایسه با صنایعی چون نفت و گاز در برابر ریسک‌های ژئوپلتیک و نوسان نرخ ارز از مصونیت بیشتری برخوردار است. با این حال مجتمع‌های پتروشیمی ایران با نرخی پایین‌تر از ظرفیت عملیاتی خود کار می‌کنند و از سوی دیگر تأمین ... [ادامه]


گزارشهای قدیمی تر


گزارش های مرتبط

کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.