منو

گزارشهاي تحليلي صنايع و بازارهاي جهاني

تحلیل صنعت پتروشیمی

 با بهره‌گیری از بهترین تکنیک‌های مدل‌سازی سری‌هاي زمانی و مدل‌سازی اقتصادسنجی/ علیتی انجام گرفته است. بدیهی است شكل دقیق مدل سری‌هاي زمانی از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است و داده‌ها با توجه به ویژگی‌های غالب آن صنعت ارزیابی می‌شوند.

تكنيك مورد استفاده در همه تحليل‌ها، بردارهای خودرگرسيون هستند. مزیت عمده بردارهای خودرگرسيون آن است که اجازه پيش‌بيني متغیری را با استفاده از چیزی بیش از تغییرات خود متغیر به عنوان اطلاعات توصیفی می‌دهند.

تحلیل صنعت پتروشیمی ایران، با بهره‌گیری از بهترین تکنیک‌های مدل‌سازی سری‌هاي زمانی و مدل‌سازی اقتصادسنجی/ علیتی انجام گرفته است. بدیهی است شكل دقیق مدل سری‌هاي زمانی از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است و داده‌ها با توجه به ویژگی‌های غالب آن صنعت ارزیابی می‌شوند.

تكنيك مورد استفاده در همه تحليل‌ها، بردارهای خودرگرسيون هستند. مزیت عمده بردارهای خودرگرسيون آن است که اجازه پيش‌بيني متغیری را با استفاده از چیزی بیش از تغییرات خود متغیر به عنوان اطلاعات توصیفی می‌دهند.

البته معمولآً پيش‌بيني برخی از متغیرهای فرعی صنعت مورد نظر، با استفاده از تغییرات پیشین (سابقه) متغیر انجام می‌شود که چنین تحلیل تک‌متغیره‌ای را مدل‌سازی تک‌متغیره می‌گویند. در تحلیل‌های موجود، از پرکاربردترین و معمول‌ترین شکل مدل‌های تک‌متغیره استفاده می‌شود که به آن مدل میانگین متحرک خودرگرسيون (ARMA) می‌گویند.

در تحلیل‌های انجام‌شده عمدتاً از برآوردکننده‌های کمینه مجذورات خطی (OLS) و از روش کل به جزء به منظور جلوگیری از وابستگی به بررسی‌های غیرعینی و افزایش استفاده از بررسی‌های عینی استفاده شده است.

باید توجه داشت که دخالت انسان نقش لازم و مؤثری در تمام تحلیل‌ها و تکنیک‌های پيش‌بيني ایفا می‌کند. دانش انسان در مورد صنعت، كمك مي‌كند داده‌های ناهماهنگ، نقاط عطف، مشکلات ساختاری و ویژگی‌های موقتی برخی داده‌ها کشف شوند که روش‌های کاملاً مکانیکی پيش‌بيني قادر به شناخت آن‌ها نیستند.


گزارش صنعت پتروشیمی ایران- فصل چهارم 2019

فصل چهارم 2019

همراه با پیش‌بینی 5 ساله تا سال 2023


کارشناسان بر این باورند که صنعت پتروشیمی ایران در سال‌های 2019 و 2020 شاهد کاهش تولید محصول در این بخش خواهد بود، چرا که این صنعت هدف تحریم‌های شدیدتر ایالات متحده آمریکا قرار گرفته و به طور کلی اقتصاد ایران از کاهش درآمدهای نفتی متأثر شده است. این صنعت تاکنون هم با مشکل عدم بهره‌برداری از کل توان ظرفیتی برخوردار بوده و فقدان تولید کافی، از قابلیت‌های تجاری کارخانه‌های فعال در این بخش خواهد کاست. در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما که تحریم‌ها برداشته شدند، ظرفیت تولید در صنعت پتروشیمی ایران به میزان چشمگیری افزایش یافت. بنابراین، بازگشت تحریم‌ها این بخش را با یک بحران مالی مواجه خواهد ساخت. در ژوئن سال 2019، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا صنعت پتروشیمی ایران را در فهرست تحریم‌های ضدتروریسم خود قرار داد. ایالات متحده آمریکا پیش از آن علیه تعدادی از شرکت‌های پتروشیمی ایرانی تحریم‌هایی وضع کرده بود، اما این اولین بار بود که کل صنعت پتروشیمی که بزرگترین منبع درآمدهای ... [ادامه]


گزارشهای قدیمی تر


گزارش های مرتبط

کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.