منو

تحلیل صنعت نفت و گاز، با بهره‌گیری از بهترین تکنیک‌های مدل‌سازی سری‌هاي زمانی و مدل‌سازی اقتصادسنجی/علیتی انجام گرفته است. بدیهی است شكل دقیق مدل سری‌هاي زمانی از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است و داده‌ها با توجه به ویژگی‌های غالب آن صنعت ارزیابی می‌شوند.

تكنيك مورد استفاده در همه تحليل‌ها، بردارهای خودرگرسيون هستند. بردارهای خودرگرسيون اجازه پيش‌بيني متغیری را با استفاده از چیزی بیش از تغییرات خود متغیر به عنوان اطلاعات توصیفی می‌دهند.

 

البته معمولآً پيش‌بيني برخی از متغیرهای فرعی صنعت مورد نظر، با استفاده از تغییرات پیشین (سابقه) متغیر انجام می‌شود که چنین تحلیل تک‌متغیره‌ای را مدل‌سازی تک‌متغیره می‌گویند. در تحلیل‌های موجود، از پرکاربردترین و معمول‌ترین شکل مدل‌های تک‌متغیره استفاده می‌شود که به آن مدل میانگین متحرک خودرگرسيون (ARMA) می‌گویند.

 در تحلیل‌های انجام‌شده عمدتاً از برآوردکننده‌های کمینه مجذورات خطی (OLS) و از روش کل به جزء به منظور جلوگیری از وابستگی به بررسی‌های غیرعینی و افزایش استفاده از بررسی‌های عینی استفاده شده است.

 باید توجه داشت که دخالت انسان نقش لازم و مؤثری در تمام تحلیل‌ها و تکنیک‌های پيش‌بيني ایفا می‌کند. دانش انسان در مورد صنعت، كمك مي‌كند داده‌های ناهماهنگ، نقاط عطف، مشکلات ساختاری و ویژگی‌های موقتی برخی داده‌ها کشف شوند که روش‌های کاملاً مکانیکی پيش‌بيني قادر به شناخت آن‌ها نیستند.


گزارش تحلیل صنعت نفت و گاز ایران

فصل دوم 2019

همراه با پیش‌بینی 10 ساله تا سال 2028


اِعمال مجدد تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه ایران در تاریخ 5 نوامبر، چشم‌انداز رشد صنعت نفت و گاز این کشور در دوره میان‌مدت را مبهم کرده است. کارشناسان معتقدند که در سال 2019 کاهش شدیدی در تولید و صادرات نفت خام و میعانات ایران نسبت به یک سال گذشته روی دهد. اگرچه به نظر می‌رسد بخش گاز از یک مصونیت نسبی در برابر تبعات ناشی از اوضاع نابسامان کنونی برخوردار است، اما این بخش نیز از فقدان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و حضور شرکت‌های خارجی متأثر خواهد شد. عوامل مخل‌کننده امر صادرات نیز ممکن است در بلندمدت مانع از تولید مطلوب گاز در کشور شوند. در حالی که بازار داخلی همچنان رو به توسعه خواهد بود، رشد تقاضای کلی برای انرژی نیز با فشارهایی مواجه خواهد شد، چرا که اقتصاد در زیر بار تحریم‌های ثانویه آمریکا که بخش وسیعی را هدف قرار داده‌اند، به زحمت مسیر رشد را طی خواهد کرد. [ادامه]


گزارشهای قدیمی تر


گزارش های مرتبط

کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.