منو

تحلیل صنعت حمل و نقل، با بهره‌گیری از بهترین تکنیک‌های مدل‌سازی سری‌هاي زمانی و مدل‌سازی اقتصادسنجی/علیتی انجام گرفته است. بدیهی است شكل دقیق مدل سری‌هاي زمانی از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است و داده‌ها با توجه به ویژگی‌های غالب آن صنعت ارزیابی می‌شوند.

تكنيك مورد استفاده در همه تحليل‌ها، بردارهای خودرگرسيون هستند. بردارهای خودرگرسيون اجازه پيش‌بيني متغیری را با استفاده از چیزی بیش از تغییرات خود متغیر به عنوان اطلاعات توصیفی می‌دهند.

 البته معمولآً پيش‌بيني برخی از متغیرهای فرعی صنعت مورد نظر، با استفاده از تغییرات پیشین (سابقه) متغیر انجام می‌شود که چنین تحلیل تک‌متغیره‌ای را مدل‌سازی تک‌متغیره می‌گویند. در تحلیل‌های موجود، از پرکاربردترین و معمول‌ترین شکل مدل‌های تک‌متغیره استفاده می‌شود که به آن مدل میانگین متحرک خودرگرسيون (ARMA) می‌گویند.

 در تحلیل‌های انجام‌شده عمدتاً از برآوردکننده‌های کمینه مجذورات خطی (OLS) و از روش کل به جزء به منظور جلوگیری از وابستگی به بررسی‌های غیرعینی و افزایش استفاده از بررسی‌های عینی استفاده شده است.

 باید توجه داشت که دخالت انسان نقش لازم و مؤثری در تمام تحلیل‌ها و تکنیک‌های پيش‌بيني ایفا می‌کند. دانش انسان در مورد صنعت، كمك مي‌كند داده‌های ناهماهنگ، نقاط عطف، مشکلات ساختاری و ویژگی‌های موقتی برخی داده‌ها کشف شوند که روش‌های کاملاً مکانیکی پيش‌بيني قادر به شناخت آن‌ها نیستند.


گزارش تحلیل صنعت حمل و نقل و شاخص ریسک لجستیک ایران

فصل سوم 2022

شامل شاخص ریسک لجستیک


کارشناسان کماکان دیدگاه نسبتاً مساعدی درباره وضعیت اقتصادی ایران دارند؛ البته، اعتقاد بر این است که تنها زمانی اقتصاد ایران احیا خواهد شد که تحریم‌های اقتصادی که ایالات متحده آمریکا علیه این کشور وضع کرده، برداشته شوند؛ اتفاقی که انتظار می‌رود در سال 2022 محقق شود. کارشناسان بر این باورند که با رفع تحریم‌ها، رشد اقتصادی در ایران از سر گرفته خواهد شد و دستاوردهای این موضوع در رشد بخش حمل و نقل بار و کشتیرانی ایران منعکس خواهد گردید. چشم‌اندازهای آتی حاکی از آن هستند که در سایه اجرای برنامه همکاری 25 ساله میان ایران و چین، افزایش سرمایه‌گذاری‌های کشور چین در طول یک دهه آتی، موجب توسعه ظرفیت‌های حمل و نقل بار در ایران خواهد شد و این رونق بیش از همه در بخش حمل و نقل ریلی چشمگیر خواهد بود. علی‌رغم همه آنچه ذکر شد، روابط پرتنش میان ایران و ایالات متحده آمریکا و برخی همتایان مهم منطقه‌ای نظیر عربستان سعودی باعث شده تا ایران بیش از ... [ادامه]


گزارشهای قدیمی تر


گزارش های مرتبط

کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.
× چگونه می توانم به شما کمک کنم ؟