منو

تحلیل صنعت حمل و نقل، با بهره‌گیری از بهترین تکنیک‌های مدل‌سازی سری‌هاي زمانی و مدل‌سازی اقتصادسنجی/علیتی انجام گرفته است. بدیهی است شكل دقیق مدل سری‌هاي زمانی از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است و داده‌ها با توجه به ویژگی‌های غالب آن صنعت ارزیابی می‌شوند.

تكنيك مورد استفاده در همه تحليل‌ها، بردارهای خودرگرسيون هستند. بردارهای خودرگرسيون اجازه پيش‌بيني متغیری را با استفاده از چیزی بیش از تغییرات خود متغیر به عنوان اطلاعات توصیفی می‌دهند.

 البته معمولآً پيش‌بيني برخی از متغیرهای فرعی صنعت مورد نظر، با استفاده از تغییرات پیشین (سابقه) متغیر انجام می‌شود که چنین تحلیل تک‌متغیره‌ای را مدل‌سازی تک‌متغیره می‌گویند. در تحلیل‌های موجود، از پرکاربردترین و معمول‌ترین شکل مدل‌های تک‌متغیره استفاده می‌شود که به آن مدل میانگین متحرک خودرگرسيون (ARMA) می‌گویند.

 در تحلیل‌های انجام‌شده عمدتاً از برآوردکننده‌های کمینه مجذورات خطی (OLS) و از روش کل به جزء به منظور جلوگیری از وابستگی به بررسی‌های غیرعینی و افزایش استفاده از بررسی‌های عینی استفاده شده است.

 باید توجه داشت که دخالت انسان نقش لازم و مؤثری در تمام تحلیل‌ها و تکنیک‌های پيش‌بيني ایفا می‌کند. دانش انسان در مورد صنعت، كمك مي‌كند داده‌های ناهماهنگ، نقاط عطف، مشکلات ساختاری و ویژگی‌های موقتی برخی داده‌ها کشف شوند که روش‌های کاملاً مکانیکی پيش‌بيني قادر به شناخت آن‌ها نیستند.


گزارش تحلیل صنعت حمل و نقل کالا و حمل و نقل دریایی ایران

سه ماهه دوم سال 2019

همراه با پیش‌بینی 5 ساله تا سال 2023


وضع مجدد تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده آمریکا از حجم مبادلات تجاری ایران به میزان قابل توجهی خواهد کاست. صنعت حمل و نقل ایران در سال 2019 شاهد بیشترین میزان افت مبادلات تجاری خواهد بود، چرا که این موضوع باعث خواهد شد بخش عمده‌ای از دستاوردهای حاصل در سال‌های 2016 و 2017 از دست بروند. رکود در داخل نیز مانع از رشد صنعت حمل و نقل داخلی خواهد شد. از آن جا که ایران تلاش می‌کند نام خود را به عنوان یک قطب حمل و نقل منطقه‌ای مطرح سازد و در این راستا شبکه حمل و نقل ریلی و جاده‌ای خود را توسعه خواهد داد، این بخش در سال جاری شاهد بیشترین میزان سرمایه‌گذاری خواهد بود. [ادامه]


گزارشهای قدیمی تر


گزارش های مرتبط

کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.