منو

گزارشهاي تحليلي صنايع و بازارهاي جهاني

تحلیل صنعت بیمه

با بهره‌گیری از بهترین تکنیک‌های مدل‌سازی سری‌هاي زمانی و مدل‌سازی اقتصادسنجی/ علیتی انجام گرفته است. بدیهی است شكل دقیق مدل سری‌هاي زمانی از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است و داده‌ها با توجه به ویژگی‌های غالب آن صنعت ارزیابی می‌شوند.

تكنيك مورد استفاده در همه تحليل‌ها، بردارهای خودرگرسيون هستند. مزیت عمده بردارهای خودرگرسيون آن است که اجازه پيش‌بيني متغیری را با استفاده از چیزی بیش از تغییرات خود متغیر به عنوان اطلاعات توصیفی می‌دهند.

البته معمولآً پيش‌بيني برخی از متغیرهای فرعی صنعت مورد نظر، با استفاده از تغییرات پیشین (سابقه) متغیر انجام می‌شود که چنین تحلیل تک‌متغیره‌ای را مدل‌سازی تک‌متغیره می‌گویند. در تحلیل‌های موجود، از پرکاربردترین و معمول‌ترین شکل مدل‌های تک‌متغیره استفاده می‌شود که به آن مدل میانگین متحرک خودرگرسيون (ARMA) می‌گویند.

در تحلیل‌های انجام‌شده عمدتاً از برآوردکننده‌های کمینه مجذورات خطی (OLS) و از روش کل به جزء به منظور جلوگیری از وابستگی به بررسی‌های غیرعینی و افزایش استفاده از بررسی‌های عینی استفاده شده است.


گزارش تحلیل صنعت بیمه ایران

فصل دوم 2019

همراه با پیش‌بینی 5 ساله تا 2023


در آخرین بازنگری‌ها بر گزارش مربوط به فصل دوم سال 2019، چشم‌انداز نامساعد صنعت بیمه ایران در کوتاه‌مدت کماکان حفظ شده است. در واقع کارشناسان بر این باورند که خروج ایالات متحده آمریکا از توافقنامه هسته‌ای باعث خواهد شد اقتصاد ایران با عدم قطعیت فراوان مواجه شود. و این عدم ‌قطعیت به نوبه خود موجب خواهد شد فضا برای رشد صنعت بیمه ایران نامساعد شود. افزون بر این، مجموعه‌ای از دغدغه‌های مهم و برجسته در بازار ایران وجود دارد که باعث می‌شود روند رشد صنعت بیمه این کشور بیش از پیش مختل شود. این مشکلات عبارتند از: تورم بالا، آگاهی اندک مردم در خصوص خدمات بیمه‌ای و منازعات ژئوپلتیک با ایالات متحده آمریکا. البته بازار بیمه ایران در بلند‌مدت دربردارنده یک پتانسیل رشد بنیادین و چشمگیر خواهد بود. با این حال، این پتانسیل تنها زمانی قابل بهره‌برداری خواهد شد که ایران دست به انجام اصلاحاتی عمده‌ در زمینه‌ روابط بین‌الملل و مسائل اجتماعی-سیاسی و اقتصادی بزند. [ادامه]


گزارشهای قدیمی تر


گزارش های مرتبط

کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.