منو

گزارشهاي تحليلي صنايع و بازارهاي جهاني

تحلیل صنعت بیمه

با بهره‌گیری از بهترین تکنیک‌های مدل‌سازی سری‌هاي زمانی و مدل‌سازی اقتصادسنجی/ علیتی انجام گرفته است. بدیهی است شكل دقیق مدل سری‌هاي زمانی از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است و داده‌ها با توجه به ویژگی‌های غالب آن صنعت ارزیابی می‌شوند.

تكنيك مورد استفاده در همه تحليل‌ها، بردارهای خودرگرسيون هستند. مزیت عمده بردارهای خودرگرسيون آن است که اجازه پيش‌بيني متغیری را با استفاده از چیزی بیش از تغییرات خود متغیر به عنوان اطلاعات توصیفی می‌دهند.

البته معمولآً پيش‌بيني برخی از متغیرهای فرعی صنعت مورد نظر، با استفاده از تغییرات پیشین (سابقه) متغیر انجام می‌شود که چنین تحلیل تک‌متغیره‌ای را مدل‌سازی تک‌متغیره می‌گویند. در تحلیل‌های موجود، از پرکاربردترین و معمول‌ترین شکل مدل‌های تک‌متغیره استفاده می‌شود که به آن مدل میانگین متحرک خودرگرسيون (ARMA) می‌گویند.

در تحلیل‌های انجام‌شده عمدتاً از برآوردکننده‌های کمینه مجذورات خطی (OLS) و از روش کل به جزء به منظور جلوگیری از وابستگی به بررسی‌های غیرعینی و افزایش استفاده از بررسی‌های عینی استفاده شده است.


گزارش صنعت بیمه -فصل اول 2021

فصل اول 2021

همراه با پیش‌بینی 5 ساله تا سال 2024


بازار بیمه ایران از پتانسیل رشد چشمگیری در بلندمدت برخوردار است. با این حال تا زمانی‌که تنش‌های ژئوپلتیک ایران با سایر کشورها ادامه پیدا کند و ایران در انزوای سیاسی و اقتصادی به‌سر ببرد، اقتصاد ایران همچنان زمین‌گیر خواهد ماند و این پتانسیل در صنعت بیمه کشور بالفعل نخواهد شد. به همین علت چشم‌انداز بخش بیمه ایران در دوره‌های کوتاه‌مدت تا میان‌مدت همچنان نامساعد است. شیوع بیماری کووید 19 در سال 2020 باعث شد تا رکود اقتصادی در ایران برای سومین سال متوالی ادامه پیدا کند و این در حالی است که انتظار می‌رود رکود حاکم بر اقتصاد ایران در سال 2021 نیز کماکان ادامه داشته باشد و نرخ بیکاری در این کشور افزایش یابد. استمرار رکود اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری در حالی اتفاق می‌افتد که نرخ تورم در ایران به طور مداوم در سطح بالایی قرار دارد. تمامی این رخدادها خبر از آن می‌دهد که مخارج خانوارها و کسب‌وکارها همچنان پایین باقی خواهد ماند. در این میان مصرف‌کنندگان ... [ادامه]


گزارشهای قدیمی تر


گزارش های مرتبط

کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.