منو

گزارشهاي تحليلي صنايع و بازارهاي جهاني

تحلیل صنعت بیمه

با بهره‌گیری از بهترین تکنیک‌های مدل‌سازی سری‌هاي زمانی و مدل‌سازی اقتصادسنجی/ علیتی انجام گرفته است. بدیهی است شكل دقیق مدل سری‌هاي زمانی از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است و داده‌ها با توجه به ویژگی‌های غالب آن صنعت ارزیابی می‌شوند.

تكنيك مورد استفاده در همه تحليل‌ها، بردارهای خودرگرسيون هستند. مزیت عمده بردارهای خودرگرسيون آن است که اجازه پيش‌بيني متغیری را با استفاده از چیزی بیش از تغییرات خود متغیر به عنوان اطلاعات توصیفی می‌دهند.

البته معمولآً پيش‌بيني برخی از متغیرهای فرعی صنعت مورد نظر، با استفاده از تغییرات پیشین (سابقه) متغیر انجام می‌شود که چنین تحلیل تک‌متغیره‌ای را مدل‌سازی تک‌متغیره می‌گویند. در تحلیل‌های موجود، از پرکاربردترین و معمول‌ترین شکل مدل‌های تک‌متغیره استفاده می‌شود که به آن مدل میانگین متحرک خودرگرسيون (ARMA) می‌گویند.

در تحلیل‌های انجام‌شده عمدتاً از برآوردکننده‌های کمینه مجذورات خطی (OLS) و از روش کل به جزء به منظور جلوگیری از وابستگی به بررسی‌های غیرعینی و افزایش استفاده از بررسی‌های عینی استفاده شده است.


گزارش صنعت بیمه -فصل چهارم 2019

فصل چهارم 2019

همراه با پیش‌بینی 5 ساله تا سال 2023


به دلیل وجود پاره‌ای از چالش‌های ساختاری کارشناسان در این فصل در پیش‌بینی‌های قبلی خود در خصوص چشم‌انداز صنعت بیمه ایران بازبینی به عمل آوردند و یک سری تغییرات کاهشی را اعمال نمودند. فضای اقتصاد کلان ایران همچنان ضعیف باقی می‌ماند به طوری که در سال 2019 و 2020 تولید ناخالص داخلی واقعی، مصرف نهایی بخش خصوصی و مخارج خانوارها به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا خواهد کرد چرا که تحریم‌ها ضربات سنگینی را بر پیکره اقتصاد ایران وارد خواهد آورد. علاوه بر این کارشناسان خاطر نشان می‌نمایند که تورم بالا و کاهش ارزش ریال باعث خواهد شد قدرت خرید خانوارها و شاخص اطمینان مصرف‌کننده بیش از پیش تنزل پیدا کند. اگرچه بازار ایران از پتانسیل رشد بنیادین و دراز‌مدت برخوردار است اما تا زمانی که تنش‌های ژئوپلتیک و دیپلماتیک ایران با ایالات متحده آمریکا ادامه پیدا کند و متعاقباً دایره انزوای ایران تنگ‌تر شود بعید به نظر می‌رسد که این پتانسیل بالفعل شود. شاخص اطمینان مصرف‌کننده یکی از شاخص‌های ... [ادامه]


گزارشهای قدیمی تر


گزارش های مرتبط

کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.