منو

گزارشهاي تحليلي صنايع و بازارهاي جهاني

تحلیل صنعت بیمه

با بهره‌گیری از بهترین تکنیک‌های مدل‌سازی سری‌هاي زمانی و مدل‌سازی اقتصادسنجی/ علیتی انجام گرفته است. بدیهی است شكل دقیق مدل سری‌هاي زمانی از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است و داده‌ها با توجه به ویژگی‌های غالب آن صنعت ارزیابی می‌شوند.

تكنيك مورد استفاده در همه تحليل‌ها، بردارهای خودرگرسيون هستند. مزیت عمده بردارهای خودرگرسيون آن است که اجازه پيش‌بيني متغیری را با استفاده از چیزی بیش از تغییرات خود متغیر به عنوان اطلاعات توصیفی می‌دهند.

البته معمولآً پيش‌بيني برخی از متغیرهای فرعی صنعت مورد نظر، با استفاده از تغییرات پیشین (سابقه) متغیر انجام می‌شود که چنین تحلیل تک‌متغیره‌ای را مدل‌سازی تک‌متغیره می‌گویند. در تحلیل‌های موجود، از پرکاربردترین و معمول‌ترین شکل مدل‌های تک‌متغیره استفاده می‌شود که به آن مدل میانگین متحرک خودرگرسيون (ARMA) می‌گویند.

در تحلیل‌های انجام‌شده عمدتاً از برآوردکننده‌های کمینه مجذورات خطی (OLS) و از روش کل به جزء به منظور جلوگیری از وابستگی به بررسی‌های غیرعینی و افزایش استفاده از بررسی‌های عینی استفاده شده است.


گزارش صنعت بیمه

فصل سوم 2019

همراه با پیش‌بینی 5 ساله تا سال 2023


در این فصل کارشناسان بر این باورند که صنعت بیمه ایران در کوتاه‌مدت یک چشم‌انداز منفی را تجربه خواهد کرد. فضای اقتصاد کلان ایران کماکان ضعیف باقی می‌ماند و به دلیل ضربه‌هایی که تحریم‌های آمریکا در سال 2019 به اقتصاد ایران وارد می‌آورد تولید ناخالص واقعی و مصرف بخش خصوصی سقوط خواهد کرد. از سوی دیگر افزایش تورم و کاهش ارزش ریال نیز باعث خواهد شد قدرت خرید مصرف‌کنندگان و پس‌انداز خانوارها بیش از پیش کاهش پیدا کند. این در حالی است که تنش‌های عمیق ژئوپلتیک با ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی به این مشکلات دامن خواهد زد. با این حال صنعت بیمه ایران در بلند‌مدت شاهد یک رشد بنیادین و چشمگیر خواهد بود. البته این رشد تنها زمانی تحقق پیدا خواهد کرد که ایران دست به اجرای یک سری اصلاحات در زمینه روابط بین‌الملل و مسائل اجتماعی-سیاسی و اقتصادی بزند. [ادامه]


گزارشهای قدیمی تر


گزارش های مرتبط

کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.