منو

تحلیل صنعت برق، با بهره‌گیری از بهترین تکنیک‌های مدل‌سازی سری‌هاي زمانی و مدل‌سازی اقتصادسنجی/علیتی انجام گرفته است. بدیهی است شكل دقیق مدل سری‌هاي زمانی از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است و داده‌ها با توجه به ویژگی‌های غالب آن صنعت ارزیابی می‌شوند.

تكنيك مورد استفاده در همه تحليل‌ها، بردارهای خودرگرسيون هستند. بردارهای خودرگرسيون اجازه پيش‌بيني متغیری را با استفاده از چیزی بیش از تغییرات خود متغیر به عنوان اطلاعات توصیفی می‌دهند.

 البته معمولآً پيش‌بيني برخی از متغیرهای فرعی صنعت مورد نظر، با استفاده از تغییرات پیشین (سابقه) متغیر انجام می‌شود که چنین تحلیل تک‌متغیره‌ای را مدل‌سازی تک‌متغیره می‌گویند. در تحلیل‌های موجود، از پرکاربردترین و معمول‌ترین شکل مدل‌های تک‌متغیره استفاده می‌شود که به آن مدل میانگین متحرک خودرگرسيون (ARMA) می‌گویند.

در تحلیل‌های انجام‌شده عمدتاً از برآوردکننده‌های کمینه مجذورات خطی (OLS) و از روش کل به جزء به منظور جلوگیری از وابستگی به بررسی‌های غیرعینی و افزایش استفاده از بررسی‌های عینی استفاده شده است.

 باید توجه داشت که دخالت انسان نقش لازم و مؤثری در تمام تحلیل‌ها و تکنیک‌های پيش‌بيني ایفا می‌کند. دانش انسان در مورد صنعت، كمك مي‌كند داده‌های ناهماهنگ، نقاط عطف، مشکلات ساختاری و ویژگی‌های موقتی برخی داده‌ها کشف شوند که روش‌های کاملاً مکانیکی پيش‌بيني قادر به شناخت آن‌ها نیستند.

 


تحلیل صنعت برق ایران- فصل چهارم 2020

فصل چهارم 2020

همراه با پیش‌بینی 10 ساله تا سال 2029رق


در یک دهه آینده نیروگاه‌های گازی کماکان مقصد اصلی سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت برق ایران خواهند بود. از میان پروژه‌هایی که در صنعت برق ایران به اجرا در خواهند آمد پروژه‌های تبدیل نیروگاه‌های سیکل ساده به سیکل ترکیبی نقش مهمی در توسعه ظرفیت برق حرارتی ایفا خواهند کرد. این پروژه‌ها که حامی مالی آن‌ها دولت است شامل احداث واحدهای بخار در نیروگاه‌های گازی می‌شود. اجرای این پروژه‌ها باعث خواهد شد راندمان نیروگاه‌های حرارتی بهبود یابد و شدت انرژیدر این نیروگاه‌ها کاهش پیدا کند. طی ده سال آینده نیروگاه‌های نفتی و نیروگاه‌های تجدیدپذیر غیرآبی نیز رشد قابل ملاحظه‌ای را تجربه خواهند کرد. البته فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای فعالین بخش خصوصی عمدتاً در حوزه نیروگاه‌های بادی و خورشیدی متمرکز خواهد بود. کارشناسان چشم‌انداز نسبتاً روشنی را برای صنعت برق ایران پیش‌بینی می‌کنند. با این حال ایران در خصوص استفاده از صنایع و تولیدات داخلی شروط سختگیرانه‌ای را پیش روی سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. از طرف دیگر این کشور با تحریم‌های آمریکا، کاهش ارزش پول ملی ... [ادامه]


گزارشهای قدیمی تر


گزارش های مرتبط

کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.