منو

تحلیل صنعت برق، با بهره‌گیری از بهترین تکنیک‌های مدل‌سازی سری‌هاي زمانی و مدل‌سازی اقتصادسنجی/علیتی انجام گرفته است. بدیهی است شكل دقیق مدل سری‌هاي زمانی از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است و داده‌ها با توجه به ویژگی‌های غالب آن صنعت ارزیابی می‌شوند.

تكنيك مورد استفاده در همه تحليل‌ها، بردارهای خودرگرسيون هستند. بردارهای خودرگرسيون اجازه پيش‌بيني متغیری را با استفاده از چیزی بیش از تغییرات خود متغیر به عنوان اطلاعات توصیفی می‌دهند.

 البته معمولآً پيش‌بيني برخی از متغیرهای فرعی صنعت مورد نظر، با استفاده از تغییرات پیشین (سابقه) متغیر انجام می‌شود که چنین تحلیل تک‌متغیره‌ای را مدل‌سازی تک‌متغیره می‌گویند. در تحلیل‌های موجود، از پرکاربردترین و معمول‌ترین شکل مدل‌های تک‌متغیره استفاده می‌شود که به آن مدل میانگین متحرک خودرگرسيون (ARMA) می‌گویند.

در تحلیل‌های انجام‌شده عمدتاً از برآوردکننده‌های کمینه مجذورات خطی (OLS) و از روش کل به جزء به منظور جلوگیری از وابستگی به بررسی‌های غیرعینی و افزایش استفاده از بررسی‌های عینی استفاده شده است.

 باید توجه داشت که دخالت انسان نقش لازم و مؤثری در تمام تحلیل‌ها و تکنیک‌های پيش‌بيني ایفا می‌کند. دانش انسان در مورد صنعت، كمك مي‌كند داده‌های ناهماهنگ، نقاط عطف، مشکلات ساختاری و ویژگی‌های موقتی برخی داده‌ها کشف شوند که روش‌های کاملاً مکانیکی پيش‌بيني قادر به شناخت آن‌ها نیستند.

 


گزارش تحلیل صنعت برق ایران

فصل سوم 2019

همراه با پیش‌بینی 10 ساله تا سال 2028


سرمایه‌گذاری‌های کلان در نیروگاه‌های سوخت گاز در ایران عامل اصلی رشد در صنعت برق این کشور طی مدت ده ساله پیش‌بینی تا سال 2028 خواهد بود. این سرمایه‌گذاری‌ها عمدتاً بر روی نصب توربین‌های گازی سیکل ترکیبی با بهره‌وری بالا و اضافه کردن توربین‌های بخار به نیروگاه‌های سیکل ساده موجود، متمرکز خواهند بود. پروژه واحد دوم نیروگاه هسته‌ای بوشهر ظرف مدت چهار سال آینده به بهره‌برداری نخواهد رسید، اما به دلیل آن‌که جزء لاینفکی از دستور کار سیاسی کشور می‌باشد، کماکان فعال خواهد بود. ظرفیت برق تولید شده از منابع تجدیدپذیر غیربرق آبی به دلیل فقدان خط‌مشی‌های لازم و مکانیسم‌های تأمین مالی در حمایت از مشارکت بخش خصوصی، همچنان در حاشیه قرار خواهد داشت [ادامه]


گزارشهای قدیمی تر


گزارش های مرتبط

کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.