منو

تحلیل صنعت برق، با بهره‌گیری از بهترین تکنیک‌های مدل‌سازی سری‌هاي زمانی و مدل‌سازی اقتصادسنجی/علیتی انجام گرفته است. بدیهی است شكل دقیق مدل سری‌هاي زمانی از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است و داده‌ها با توجه به ویژگی‌های غالب آن صنعت ارزیابی می‌شوند.

تكنيك مورد استفاده در همه تحليل‌ها، بردارهای خودرگرسيون هستند. بردارهای خودرگرسيون اجازه پيش‌بيني متغیری را با استفاده از چیزی بیش از تغییرات خود متغیر به عنوان اطلاعات توصیفی می‌دهند.

 البته معمولآً پيش‌بيني برخی از متغیرهای فرعی صنعت مورد نظر، با استفاده از تغییرات پیشین (سابقه) متغیر انجام می‌شود که چنین تحلیل تک‌متغیره‌ای را مدل‌سازی تک‌متغیره می‌گویند. در تحلیل‌های موجود، از پرکاربردترین و معمول‌ترین شکل مدل‌های تک‌متغیره استفاده می‌شود که به آن مدل میانگین متحرک خودرگرسيون (ARMA) می‌گویند.

در تحلیل‌های انجام‌شده عمدتاً از برآوردکننده‌های کمینه مجذورات خطی (OLS) و از روش کل به جزء به منظور جلوگیری از وابستگی به بررسی‌های غیرعینی و افزایش استفاده از بررسی‌های عینی استفاده شده است.

 باید توجه داشت که دخالت انسان نقش لازم و مؤثری در تمام تحلیل‌ها و تکنیک‌های پيش‌بيني ایفا می‌کند. دانش انسان در مورد صنعت، كمك مي‌كند داده‌های ناهماهنگ، نقاط عطف، مشکلات ساختاری و ویژگی‌های موقتی برخی داده‌ها کشف شوند که روش‌های کاملاً مکانیکی پيش‌بيني قادر به شناخت آن‌ها نیستند.

 


تحلیل صنعت برق ایران- فصل سوم 2020

فصل سوم 2020

همراه با پیش‌بینی 10 ساله تا سال 2029


شیوع بیماری کووید 19 پیامدهای مخرب اقتصادی به‌دنبال خواهد داشت. این پیامدها باعث خواهد شد رشد صنعت برق ایران در کوتاه‌مدت کند شود. البته پیامدهای اقتصادی بیماری کووید 19 صرفاً به دوره کوتاه‌مدت محدود نمی‌شود بلکه این بیماری پیامدهای بلند‌مدت نیز به‌دنبال خواهد داشت. این دسته از پیامدها باعث خواهد شد طی ده سال آینده حجم سرمایه‌گذاری‌ها در زیرساخت‌های صنعت برق کاهش پیدا کند. با این حال بخش نیروگاه‌های حرارتی در ایران یک بخش بزرگ و قدرتمند است. این موضوع تضمین می‌کند که امنیت برق‌رسانی در ایران همچنان حفظ خواهد شد و این کشور قادر خواهد بود در طول ده سال آینده کماکان به‌عنوان یک صادرکننده خالص نقش‌آفرینی کند. بخش انرژی‌های تجدیدپذیر نیز کماکان رشد خواهد کرد. البته این رشد سرعت کندی خواهد داشت. با این حال همین میزان از رشد باعث خواهد شد این بخش فرصت‌هایی را پیش روی سرمایه‌گذاران قرار دهد. با این حال ایران در قراردادهای خارجی خود شروط سختگیرانه‌ای را در خصوص استفاده از صنایع و ... [ادامه]


گزارشهای قدیمی تر


گزارش های مرتبط

کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.