منو

تحلیل صنعت برق، با بهره‌گیری از بهترین تکنیک‌های مدل‌سازی سری‌هاي زمانی و مدل‌سازی اقتصادسنجی/علیتی انجام گرفته است. بدیهی است شكل دقیق مدل سری‌هاي زمانی از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است و داده‌ها با توجه به ویژگی‌های غالب آن صنعت ارزیابی می‌شوند.

تكنيك مورد استفاده در همه تحليل‌ها، بردارهای خودرگرسيون هستند. بردارهای خودرگرسيون اجازه پيش‌بيني متغیری را با استفاده از چیزی بیش از تغییرات خود متغیر به عنوان اطلاعات توصیفی می‌دهند.

 البته معمولآً پيش‌بيني برخی از متغیرهای فرعی صنعت مورد نظر، با استفاده از تغییرات پیشین (سابقه) متغیر انجام می‌شود که چنین تحلیل تک‌متغیره‌ای را مدل‌سازی تک‌متغیره می‌گویند. در تحلیل‌های موجود، از پرکاربردترین و معمول‌ترین شکل مدل‌های تک‌متغیره استفاده می‌شود که به آن مدل میانگین متحرک خودرگرسيون (ARMA) می‌گویند.

در تحلیل‌های انجام‌شده عمدتاً از برآوردکننده‌های کمینه مجذورات خطی (OLS) و از روش کل به جزء به منظور جلوگیری از وابستگی به بررسی‌های غیرعینی و افزایش استفاده از بررسی‌های عینی استفاده شده است.

 باید توجه داشت که دخالت انسان نقش لازم و مؤثری در تمام تحلیل‌ها و تکنیک‌های پيش‌بيني ایفا می‌کند. دانش انسان در مورد صنعت، كمك مي‌كند داده‌های ناهماهنگ، نقاط عطف، مشکلات ساختاری و ویژگی‌های موقتی برخی داده‌ها کشف شوند که روش‌های کاملاً مکانیکی پيش‌بيني قادر به شناخت آن‌ها نیستند.

 


تحلیل صنعت برق ایران- فصل اول 2021

فصل اول 2021

همراه با پیش‌بینی 10 ساله تا سال 2029


طی ده سال آینده صنعت برق ایران رشد خواهد نمود که عامل اصلی این رشد احداث نیروگاه‌های گازی، بادی و خورشیدی جدید خواهد بود. سرمایه مورد نیاز برای احداث این نیروگاه‌ها عمدتاً از طریق دولت و شرکت‌های خصوصی داخلی تأمین خواهد شد. در این میان نیروگاه‌های گازی کماکان به عنوان اصلی‌ترین منبع تولید برق به شمار خواهند رفت و این نیروگاه‌ها بیشترین سهم از تولید برق کشور را به خود اختصاص خواهند داد. البته طی ده سال آینده بخش نیروگاه‌های تجدیدپذیر نیز به شکل قدرتمندی رشد خواهد نمود اما سهم این بخش در تولید برق همچنان کوچک باقی خواهد ماند زیرا رشد این بخش از یک سطح پایین اتفاق خواهد افتاد. صرف‌نظر از تفاوتی که در آهنگ رشد نیروگاه‌های مختلف و سهم آن‌ها در تولید برق وجود دارد کارشناسان خاطرنشان می‌نمایند که برای چشم‌انداز صنعت برق ایران یک ریسک‌ مطلوب قابل ملاحظه‌ به وجود آمده است. این ریسک در سایه پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شکل گرفته ... [ادامه]


گزارشهای قدیمی تر


گزارش های مرتبط

کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.