منو

تحلیل صنعت برق، با بهره‌گیری از بهترین تکنیک‌های مدل‌سازی سری‌هاي زمانی و مدل‌سازی اقتصادسنجی/علیتی انجام گرفته است. بدیهی است شكل دقیق مدل سری‌هاي زمانی از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است و داده‌ها با توجه به ویژگی‌های غالب آن صنعت ارزیابی می‌شوند.

تكنيك مورد استفاده در همه تحليل‌ها، بردارهای خودرگرسيون هستند. بردارهای خودرگرسيون اجازه پيش‌بيني متغیری را با استفاده از چیزی بیش از تغییرات خود متغیر به عنوان اطلاعات توصیفی می‌دهند.

 البته معمولآً پيش‌بيني برخی از متغیرهای فرعی صنعت مورد نظر، با استفاده از تغییرات پیشین (سابقه) متغیر انجام می‌شود که چنین تحلیل تک‌متغیره‌ای را مدل‌سازی تک‌متغیره می‌گویند. در تحلیل‌های موجود، از پرکاربردترین و معمول‌ترین شکل مدل‌های تک‌متغیره استفاده می‌شود که به آن مدل میانگین متحرک خودرگرسيون (ARMA) می‌گویند.

در تحلیل‌های انجام‌شده عمدتاً از برآوردکننده‌های کمینه مجذورات خطی (OLS) و از روش کل به جزء به منظور جلوگیری از وابستگی به بررسی‌های غیرعینی و افزایش استفاده از بررسی‌های عینی استفاده شده است.

 باید توجه داشت که دخالت انسان نقش لازم و مؤثری در تمام تحلیل‌ها و تکنیک‌های پيش‌بيني ایفا می‌کند. دانش انسان در مورد صنعت، كمك مي‌كند داده‌های ناهماهنگ، نقاط عطف، مشکلات ساختاری و ویژگی‌های موقتی برخی داده‌ها کشف شوند که روش‌های کاملاً مکانیکی پيش‌بيني قادر به شناخت آن‌ها نیستند.

 


تحلیل صنعت برق ایران- فصل اول 2020

فصل اول 2020

همراه با پیش‌بینی 10 ساله تا سال 2028


انتظار می‌رود در میان‌مدت رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران افزایش پیدا کند چرا که طی این مدت اقتصاد از حالت رکود خارج خواهد شد و در مسیر احیا قرار خواهد گرفت. با این حال کارشناسان در پیش‌بینی‌ روند رشد صنعت برق ایران در ده سال آتی کماکان محتاطانه رفتار خواهند کرد. انتظار می‌رود مصرف برق در ایران رشد قابل ملاحظه‌ای را تجربه کند به طوری که در بلند‌مدت بر میزان کسری برق در ایران افزوده خواهد شد و متعاقباً دولت تلاش خواهد کرد کسری به وجود آمده را برطرف نماید. از این رو فضا برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر غیرآبی بهبود خواهد یافت و این موضوع زمینه‌ رشد صنعت برق ایران در میان‌مدت تا بلند‌مدت را فراهم خواهد آورد. با استناد به این موضوع کارشناسان خاطر نشان می‌نمایند که نیروگاه‌های گازی، بادی و خورشیدی بیشترین فرصت‌ را برای سرمایه‌گذاری در بر خواهند داشت. [ادامه]


گزارشهای قدیمی تر


گزارش های مرتبط

کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.