منو

تحلیل صنعت برق، با بهره‌گیری از بهترین تکنیک‌های مدل‌سازی سری‌هاي زمانی و مدل‌سازی اقتصادسنجی/علیتی انجام گرفته است. بدیهی است شكل دقیق مدل سری‌هاي زمانی از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است و داده‌ها با توجه به ویژگی‌های غالب آن صنعت ارزیابی می‌شوند.

تكنيك مورد استفاده در همه تحليل‌ها، بردارهای خودرگرسيون هستند. بردارهای خودرگرسيون اجازه پيش‌بيني متغیری را با استفاده از چیزی بیش از تغییرات خود متغیر به عنوان اطلاعات توصیفی می‌دهند.

 البته معمولآً پيش‌بيني برخی از متغیرهای فرعی صنعت مورد نظر، با استفاده از تغییرات پیشین (سابقه) متغیر انجام می‌شود که چنین تحلیل تک‌متغیره‌ای را مدل‌سازی تک‌متغیره می‌گویند. در تحلیل‌های موجود، از پرکاربردترین و معمول‌ترین شکل مدل‌های تک‌متغیره استفاده می‌شود که به آن مدل میانگین متحرک خودرگرسيون (ARMA) می‌گویند.

در تحلیل‌های انجام‌شده عمدتاً از برآوردکننده‌های کمینه مجذورات خطی (OLS) و از روش کل به جزء به منظور جلوگیری از وابستگی به بررسی‌های غیرعینی و افزایش استفاده از بررسی‌های عینی استفاده شده است.

 باید توجه داشت که دخالت انسان نقش لازم و مؤثری در تمام تحلیل‌ها و تکنیک‌های پيش‌بيني ایفا می‌کند. دانش انسان در مورد صنعت، كمك مي‌كند داده‌های ناهماهنگ، نقاط عطف، مشکلات ساختاری و ویژگی‌های موقتی برخی داده‌ها کشف شوند که روش‌های کاملاً مکانیکی پيش‌بيني قادر به شناخت آن‌ها نیستند.

 


گزارش تحلیل صنعت برق ایران

فصل دوم 2019

همراه با پیش‌بینی 10 ساله تا سال 2028


صنعت برق ایران به واسطه توسعه ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی، بادی و نیروگاه‌های سوخت گاز که حامی مالی آن‌ها عمدتاً دولت و شرکت‌های خصوصی داخلی خواهند بود، رشد خواهد کرد. اگرچه با اعمال تحریم‌های آمریکایی گزینه‌های محدودی در حوزه تأمین مالی در اختیار این بخش خواهد بود، اما کارشناسان معتقدند که اکثریت سرمایه‌گذاران خارجی که در حال حاضر در ایران فعالیت می‌کنند، تا پایان دوره پیش‌بینی تا سال 2028 به مشارکت خود با ایران ادامه خواهند داد. در مقابل، خاطرنشان می‌شود که عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی ریسک نامطلوبی را بر این دیدگاه تحمیل خواهد کرد، چرا که تحت فشارهای ناشی از افزایش نرخ تورم که در نتیجه شرایط نابسامان اقتصادی در سال 2019 به وجود خواهند آمد، روند سرمایه‌گذاری بر روی زیرساخت‌های کشور از آهنگ کندی برخوردار خواهد شد. [ادامه]


گزارشهای قدیمی تر


گزارش های مرتبط

کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.