منو

تحلیل صنعت برق، با بهره‌گیری از بهترین تکنیک‌های مدل‌سازی سری‌هاي زمانی و مدل‌سازی اقتصادسنجی/علیتی انجام گرفته است. بدیهی است شكل دقیق مدل سری‌هاي زمانی از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است و داده‌ها با توجه به ویژگی‌های غالب آن صنعت ارزیابی می‌شوند.

تكنيك مورد استفاده در همه تحليل‌ها، بردارهای خودرگرسيون هستند. بردارهای خودرگرسيون اجازه پيش‌بيني متغیری را با استفاده از چیزی بیش از تغییرات خود متغیر به عنوان اطلاعات توصیفی می‌دهند.

 البته معمولآً پيش‌بيني برخی از متغیرهای فرعی صنعت مورد نظر، با استفاده از تغییرات پیشین (سابقه) متغیر انجام می‌شود که چنین تحلیل تک‌متغیره‌ای را مدل‌سازی تک‌متغیره می‌گویند. در تحلیل‌های موجود، از پرکاربردترین و معمول‌ترین شکل مدل‌های تک‌متغیره استفاده می‌شود که به آن مدل میانگین متحرک خودرگرسيون (ARMA) می‌گویند.

در تحلیل‌های انجام‌شده عمدتاً از برآوردکننده‌های کمینه مجذورات خطی (OLS) و از روش کل به جزء به منظور جلوگیری از وابستگی به بررسی‌های غیرعینی و افزایش استفاده از بررسی‌های عینی استفاده شده است.

 باید توجه داشت که دخالت انسان نقش لازم و مؤثری در تمام تحلیل‌ها و تکنیک‌های پيش‌بيني ایفا می‌کند. دانش انسان در مورد صنعت، كمك مي‌كند داده‌های ناهماهنگ، نقاط عطف، مشکلات ساختاری و ویژگی‌های موقتی برخی داده‌ها کشف شوند که روش‌های کاملاً مکانیکی پيش‌بيني قادر به شناخت آن‌ها نیستند.

 


تحلیل صنعت برق ایران- فصل چهارم 2019

فصل چهارم 2019

همراه با پیش‌بینی 10 ساله تا سال 2028


توسعه نیروگاه‌های حرارتی در ایران باعث خواهد شد ظرفیت تولید برق این کشور در یک دهه آتی رشد کند. دولت کماکان به سرمایه‌گذاری‌های کلان در پروژه‌های مرتبط با توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی ادامه خواهد داد. این موضوع فرصت‌های قابل ملاحظه‌ای را برای سرمایه‌گذاران در بخش طراحی، ساخت و تأمین تجهیزات نیروگاه‌های حرارتی فراهم خواهد آورد. سرمایه‌گذاری‌هایی که در زمینه توسعه نیروگاه‌های برق‌آبی کوچک و نیروگاه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر غیرآبی صورت خواهد گرفت باعث خواهد شد هدف دولت مبنی بر تنوع بخشیدن به صنعت برق کشور تقویت شود. با این حال و با توجه به وضع مجدد تحریم‌ها که باعث شده اقتصاد ایران وارد یک دوره رکود کوتاه‌مدت شود محرک‌های بازار برق در ایران به گونه‌ای است که بر تمایل سرمایه‌گذاران تأثیر منفی خواهد گذاشت. کاهش رغبت سرمایه‌گذاران به نوبه خود باعث خواهد شد رشد بالقوه صنعت برق ایران کند شود و این کشور در میان‌مدت از خودکفایی در تولید برق فاصله بگیرد و به واردات برق متکی شود. [ادامه]


گزارشهای قدیمی تر


گزارش های مرتبط

کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.