منو

گزارشهاي تحليلي صنايع و بازارهاي جهاني

تحلیل صنعت بانکداری

 با بهره‌گیری از بهترین تکنیک‌های مدل‌سازی سری‌هاي زمانی و مدل‌سازی اقتصادسنجی/ علیتی انجام گرفته است. بدیهی است شكل دقیق مدل سری‌هاي زمانی از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است و داده‌ها با توجه به ویژگی‌های غالب آن صنعت ارزیابی می‌شوند.

 

تكنيك مورد استفاده در همه تحليل‌ها، بردارهای خودرگرسيون هستند. مزیت عمده بردارهای خودرگرسيون آن است که اجازه پيش‌بيني متغیری را با استفاده از چیزی بیش از تغییرات خود متغیر به عنوان اطلاعات توصیفی می‌دهند.

البته معمولآً پيش‌بيني برخی از متغیرهای فرعی صنعت مورد نظر، با استفاده از تغییرات پیشین (سابقه) متغیر انجام می‌شود که چنین تحلیل تک‌متغیره‌ای را مدل‌سازی تک‌متغیره می‌گویند. در تحلیل‌های موجود، از پرکاربردترین و معمول‌ترین شکل مدل‌های تک‌متغیره استفاده می‌شود که به آن مدل میانگین متحرک خودرگرسيون (ARMA) می‌گویند.

در تحلیل‌های انجام‌شده عمدتاً از برآوردکننده‌های کمینه مجذورات خطی (OLS) و از روش کل به جزء به منظور جلوگیری از وابستگی به بررسی‌های غیرعینی و افزایش استفاده از بررسی‌های عینی استفاده شده است.

باید توجه داشت که دخالت انسان نقش لازم و مؤثری در تمام تحلیل‌ها و تکنیک‌های پيش‌بيني ایفا می‌کند. دانش انسان در مورد صنعت، كمك مي‌كند داده‌های ناهماهنگ، نقاط عطف، مشکلات ساختاری و ویژگی‌های موقتی برخی داده‌ها کشف شوند که روش‌های کاملاً مکانیکی پيش‌بيني قادر به شناخت آن‌ها نیستند.


گزارش تحلیل صنعت بانکداری و خدمات مالی ایران- فصل چهارم 2020

فصل چهارم 2020

همراه با پیش‌بینی ده ساله تا سال 2029


با توجه به آثار زیان‌بار تحریم‌های آمریکا، شیوع بیماری کووید 19 و سقوط قیمت نفت انتظار می‌رود وضعیت نامطلوب صنعت بانکداری و خدمات مالی ایران تشدید شود. از سوی دیگر، ضعف قوانین و عدم شفافیت در صنعت بانکداری و خدمات مالی ایران در آینده نیز ادامه پیدا خواهد کرد. بر این اساس اکثر سرمایه‌گذاران خارجی از ورود به این صنعت خودداری خواهند نمود. با این حال ایران و چین اخیراً یک توافقنامه دو جانبه میان یکدیگر به امضا رسانیدند که حوزه‌های مختلفی از جمله همکاری‌های امنیتی و سرمایه‌گذاری را دربر می‌گیرد. در این توافقنامه طرح‌هایی برای سرمایه‌گذاری در صنعت بانکداری و خدمات مالی ایران گنجانده شده است. اجرای این طرح‌ها می‌تواند به بهبود وضعیت فعلی صنعت بانکداری و خدمات مالی ایران کمک کند. اگرچه تا به امروز (زمان نگارش این گزارش) جزئیات این توافقنامه منتشر نشده است اما سرمایه‌گذاری‌های چین این امکان را به ایران خواهد داد تا با شماری از آسیب‌های اقتصادی بیماری کووید 19، تحریم‌های آمریکا و جریمه‌های ... [ادامه]


گزارشهای قدیمی تر


گزارش های مرتبط

کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.