منو

گزارشهاي تحليلي صنايع و بازارهاي جهاني

تحلیل صنعت بانکداری

 با بهره‌گیری از بهترین تکنیک‌های مدل‌سازی سری‌هاي زمانی و مدل‌سازی اقتصادسنجی/ علیتی انجام گرفته است. بدیهی است شكل دقیق مدل سری‌هاي زمانی از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است و داده‌ها با توجه به ویژگی‌های غالب آن صنعت ارزیابی می‌شوند.

 

تكنيك مورد استفاده در همه تحليل‌ها، بردارهای خودرگرسيون هستند. مزیت عمده بردارهای خودرگرسيون آن است که اجازه پيش‌بيني متغیری را با استفاده از چیزی بیش از تغییرات خود متغیر به عنوان اطلاعات توصیفی می‌دهند.

البته معمولآً پيش‌بيني برخی از متغیرهای فرعی صنعت مورد نظر، با استفاده از تغییرات پیشین (سابقه) متغیر انجام می‌شود که چنین تحلیل تک‌متغیره‌ای را مدل‌سازی تک‌متغیره می‌گویند. در تحلیل‌های موجود، از پرکاربردترین و معمول‌ترین شکل مدل‌های تک‌متغیره استفاده می‌شود که به آن مدل میانگین متحرک خودرگرسيون (ARMA) می‌گویند.

در تحلیل‌های انجام‌شده عمدتاً از برآوردکننده‌های کمینه مجذورات خطی (OLS) و از روش کل به جزء به منظور جلوگیری از وابستگی به بررسی‌های غیرعینی و افزایش استفاده از بررسی‌های عینی استفاده شده است.

باید توجه داشت که دخالت انسان نقش لازم و مؤثری در تمام تحلیل‌ها و تکنیک‌های پيش‌بيني ایفا می‌کند. دانش انسان در مورد صنعت، كمك مي‌كند داده‌های ناهماهنگ، نقاط عطف، مشکلات ساختاری و ویژگی‌های موقتی برخی داده‌ها کشف شوند که روش‌های کاملاً مکانیکی پيش‌بيني قادر به شناخت آن‌ها نیستند.


گزارش تحلیل صنعت بانکداری و خدمات مالی ایران- فصل دوم 2020

فصل دوم 2020

همراه با پیش‌بینی ده ساله تا سال 2029


صنعت بانکداری و خدمات مالی ایران در مقایسه با استانداردهای جهانی همچنان توسعه‌نیافته باقی می‌ماند چرا که سال‌ها تحریم باعث شده حضور شرکت‌های خارجی در بازار مالی ایران محدود شود و سرمایه و دانش این شرکت‌ها در صنعت بانکداری و خدمات مالی ایران نقش چندانی ایفا نکند. این در حالی است که تحریم‌های نفتی ایالات متحده آمریکا کلیه صنایع مرتبط با نفت و گاز را تحت تأثیر قرار خواهد داد. اگرچه با امضای توافقنامه هسته‌ای و لغو بخشی از تحریم‌ها در سال 2016، زمینه مشارکت هر چه بیشتر شرکت‌های خارجی فراهم آمد و از سوی دیگر ایران توانست به دارایی‌های منجمد شده خود دسترسی پیدا کند اما مداخله شدید دولت و ضعف نظارتی سازمان‌های تنظیم مقررات کماکان به عنوان یک مانع بزرگ بر سر راه رشد و توسعه صنعت بانکداری و خدمات مالی ایران باقی می‌ماند. در سال‌های اخیر آمریکا علاوه بر تحریم‌های قبلی تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع نموده است. این تحریم‌ها باعث شده بر میزان عقب‌ماندگی بخش خدمات ... [ادامه]


گزارشهای قدیمی تر


گزارش های مرتبط

کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.