منو

گزارشهاي تحليلي صنايع و بازارهاي جهاني 

تحلیل صنایع زیربنایی

با بهره‌گیری از بهترین تکنیک‌های مدل‌سازی سری‌هاي زمانی و مدل‌سازی اقتصادسنجی/ علیتی انجام گرفته است. بدیهی است شكل دقیق مدل سری‌هاي زمانی از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است و داده‌ها با توجه به ویژگی‌های غالب آن صنعت ارزیابی می‌شوند.

تكنيك مورد استفاده در همه تحليل‌ها، بردارهای خودرگرسيون هستند. مزیت عمده بردارهای خودرگرسيون آن است که اجازه پيش‌بيني متغیری را با استفاده از چیزی بیش از تغییرات خود متغیر به عنوان اطلاعات توصیفی می‌دهند.

البته معمولآً پيش‌بيني برخی از متغیرهای فرعی صنعت مورد نظر، با استفاده از تغییرات پیشین (سابقه) متغیر انجام می‌شود که چنین تحلیل تک‌متغیره‌ای را مدل‌سازی تک‌متغیره می‌گویند. در تحلیل‌های موجود، از پرکاربردترین و معمول‌ترین شکل مدل‌های تک‌متغیره استفاده می‌شود که به آن مدل میانگین متحرک خودرگرسيون (ARMA) می‌گویند.

در تحلیل‌های انجام‌شده عمدتاً از برآوردکننده‌های کمینه مجذورات خطی (OLS) و از روش کل به جزء به منظور جلوگیری از وابستگی به بررسی‌های غیرعینی و افزایش استفاده از بررسی‌های عینی استفاده شده است.

باید توجه داشت که دخالت انسان نقش لازم و مؤثری در تمام تحلیل‌ها و تکنیک‌های پيش‌بيني ایفا می‌کند. دانش انسان در مورد صنعت، كمك مي‌كند داده‌های ناهماهنگ، نقاط عطف، مشکلات ساختاری و ویژگی‌های موقتی برخی داده‌ها کشف شوند که روش‌های کاملاً مکانیکی پيش‌بيني قادر به شناخت آن‌ها نیستند.


گزارش تحلیل صنایع زیربنایی- فصل اول 2020

فصل اول 2020

همراه با پیش‌بینی 10 ساله تا سال 2029


در سال 2020 هیچ گونه رشدی در صادرات نفت اتفاق نخواهد افتاد، اقدامات دولت در راستای ادغام مالی افزایش خواهد یافت و مخارج سرمایه‌ای دولت در بخش پروژه‌های زیربنایی محدود خواهد شد. این مسائل باعث خواهد شد صنعت ساخت و ساز ایران در سال 2020 نرخ رشد منفی 2 درصد را تجربه کند و بدین ترتیب این بازار کماکان در وضعیت رکود به سر خواهد برد. با این حال در بلند‌مدت رشد صنعت ساخت و ساز شتاب خواهد گرفت که علت اصلی این موضوع عبارتست از: افزایش سرمایه‌گذاری‌های چین، تلاش‌های دولت در راستای افزایش احداث واحدهای مسکونی، وجود تقاضای ساختاری قدرتمند برای افزایش ظرفیت تولید برق و پیشرفت فیزیکی تعداد زیادی از پروژه‌های منطقه‌ای در حوزه حمل و نقل. [ادامه]


گزارشهای قدیمی تر


گزارش های مرتبط

کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.