منو

گزارشهاي تحليلي صنايع و بازارهاي جهاني 

تحلیل صنایع زیربنایی

با بهره‌گیری از بهترین تکنیک‌های مدل‌سازی سری‌هاي زمانی و مدل‌سازی اقتصادسنجی/ علیتی انجام گرفته است. بدیهی است شكل دقیق مدل سری‌هاي زمانی از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است و داده‌ها با توجه به ویژگی‌های غالب آن صنعت ارزیابی می‌شوند.

تكنيك مورد استفاده در همه تحليل‌ها، بردارهای خودرگرسيون هستند. مزیت عمده بردارهای خودرگرسيون آن است که اجازه پيش‌بيني متغیری را با استفاده از چیزی بیش از تغییرات خود متغیر به عنوان اطلاعات توصیفی می‌دهند.

البته معمولآً پيش‌بيني برخی از متغیرهای فرعی صنعت مورد نظر، با استفاده از تغییرات پیشین (سابقه) متغیر انجام می‌شود که چنین تحلیل تک‌متغیره‌ای را مدل‌سازی تک‌متغیره می‌گویند. در تحلیل‌های موجود، از پرکاربردترین و معمول‌ترین شکل مدل‌های تک‌متغیره استفاده می‌شود که به آن مدل میانگین متحرک خودرگرسيون (ARMA) می‌گویند.

در تحلیل‌های انجام‌شده عمدتاً از برآوردکننده‌های کمینه مجذورات خطی (OLS) و از روش کل به جزء به منظور جلوگیری از وابستگی به بررسی‌های غیرعینی و افزایش استفاده از بررسی‌های عینی استفاده شده است.

باید توجه داشت که دخالت انسان نقش لازم و مؤثری در تمام تحلیل‌ها و تکنیک‌های پيش‌بيني ایفا می‌کند. دانش انسان در مورد صنعت، كمك مي‌كند داده‌های ناهماهنگ، نقاط عطف، مشکلات ساختاری و ویژگی‌های موقتی برخی داده‌ها کشف شوند که روش‌های کاملاً مکانیکی پيش‌بيني قادر به شناخت آن‌ها نیستند.


گزارش تحلیل صنایع زیربنایی- فصل سوم 2020

فصل سوم 2020

همراه با پیش‌بینی 10 ساله تا سال 2029


به‌دلیل شیوع بیماری کووید 19 در ایران کارشناسان در پیش‌بینی‌های خود در خصوص رشد صنعت ساخت‌و‌ساز ایران در سال 2020 بازبینی به‌عمل آوردند و رقم قبلی را از 2-درصد به 5/1-درصد کاهش دادند. این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که پیش از شیوع بیماری کووید 19 این صنعت به‌واسطه بازگشت تحریم‌های آمریکا دچار مشکل شده بود زیرا تحریم‌ها باعث شده بود صادرات نفت کاهش پیدا کند، سیاست‌های ادغام مالی افزایش یابد و مخارج سرمایه‌ای دولت در بخش زیربنایی محدود شود. با شیوع بیماری کووید 19 چشم‌انداز صنعت ساخت‌وساز در مقایسه با قبل ضعیف‌تر شده است زیرا در سایه تبعات اقتصادی این بیماری فعالیت‌های ساخت‌وساز متوقف خواهد شد، سرمایه‌گذاری‌ها کاهش پیدا خواهد کرد و حمایت دولت از این صنعت رو به نقصان خواهد گذاشت. [ادامه]


گزارشهای قدیمی تر


گزارش های مرتبط

کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.