منوخلاصۀ مدیریتی

کارشناسان پس از یک بازنگری بر میانگین قیمت نیکل در سال 2021، رقم پیش‌بینی شده قبلی را که برابر با 15,750 دلار در هر تن بود، به 16,500 دلار در هر تن افزایش دادند.
روند رو به رشد عرضه در بازار جهانی نیکل در طول سال جاری، علت اصلی نامساعد شدن چشم‌انداز قیمت این فلز نسبت به سطوح کنونی خواهد بود.
انتظار می‌رود در سال 2021 بازار نیکل کماکان با کسری مواجه باشد، زیرا محدودیت عرضه در ابتدای سال جاری، به تدریج بهبود می‌یابد. کارشناسان بر این باورند که کسری در بازار نیکل در طول مدت پیش‌بینی ادامه خواهد یافت زیرا افزایش تولید فولاد ضدزنگ به موازات رشد تولید خودروهای الکتریکی در جهان، منجر به افزایش مصرف نیکل خواهد شد.
این مسأله افزایش قیمت‌ها را در پی خواهد داشت. موضوعی که واحدهای ذوب را به افزایش ظرفیت تولید تشویق خواهد کرد و به تبع همین مسأله، تولید با قدرت رو به رشد خواهد گذاشت. با توجه به چشم‌اندازی که برای رشد تولید متصور شده، در اواخر دوره پیش‌بینی به‌تدریج از میزان کسری موجود در بازار کاسته می‌شود و عرضه مازاد بر تقاضا بر این بازار حاکم می‌گردد.


فایل نمونه

گزارش تحلیلی نیکلکلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.