منوخلاصۀ مدیریتی

• کارشناسان پس از بازنگری صعودی بر ارقام پیش‌بینی‌ شده برای میانگین قیمت مس در سال‌های 2021 و 2022 این قیمت‌ها را به ترتیب از 8,700 دلار در هر تن به 9,200 دلار در هر تن برای سال 2021 و از 8,370 دلار در هر تن به 8,800 دلار در هر تن برای سال 2022 افزایش دادند. این بازنگری صعودی از آنجا ناشی می‌شود که سطح پایین موجودی انبارهای مس، باعث خواهد شد تا قیمت‌ها کماکان در سطح بالا باقی بمانند. این در حالی است که تا این زمان از نیمه دوم سال 2021، قیمت‌ها به ثبات رسیده بود.
• کارشناسان دیدگاه خنثی درباره چشم‌انداز قیمت مس و تغییرات در قیمت این فلز نسبت به بهای نقدی کنونی آن در مدت باقی‌مانده از سال 2021 را حفظ کرده اند و به نظر می‌رسد دیدگاه نسبتاً بدبینانه در خصوص افزایش قیمت در سال 2022 نیز به قوت خود باقی بماند. با وجود آن‌که در ماه‌های آتی اصول بنیادین بازار مس تضعیف می‌شود، اما انتظارات مطلوب سرمایه‌گذاران در بلندمدت در خصوص این فلز سبز همچنان با تعیین یک کف قیمت، مانع از کاهش قیمت‌ها به سطوح پایینی خواهد شد که این بازار در سال 2021 تجربه کرده بود.
• پیش‌بینی می‌شود که طی دوره بلندمدت تا سال 2030، بازار مس کماکان با کسری مواجه باشد. چرا که مصرف با سرعتی فراتر از عرضه رشد خواهد کرد و این مسأله باعث خواهد تا در شرایطی که جهان حرکت به سوی تحول سبز را آغاز کرده است، قیمت‌ مس به سطوح بالاتر افزایش پیدا کند.


فایل نمونه

گزارش تحلیلی مسکلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.