منوخلاصۀ مدیریتی

• کارشناسان پس از یک بازنگری صعودی، رقم پیش‌بینی شده برای میانگین قیمت مس در سال 2021 را از رقم قبلی 7,250 دلار در هر تن به 8,700 دلار در هر تن افزایش دادند. علت این بازنگری در جهت ارتقاء ارقام پیش‌بینی شده، این بود که به دنبال تقویت اصول بنیادین در بازار جهانی مس و بهبود انتظارات سرمایه‌گذاران در خصوص این بازار، رالی قیمت‌ها باعث شد تا قیمت‌ها به سطحی فراتر از حد انتظارات کارشناسان ارتقاء پیدا کنند.
• از آن جا که انتظار می‌رود بهبود در روند عرضه در کنار کندی آهنگ رشد مصرف در سال 2022 باعث تضعیف اصول بنیادین گردد، لذا کارشناسان کماکان چشم‌انداز نامساعد مبنی بر تنزل قیمت‌ها در مدت باقی‌مانده از سال 2021 و سال 2022 در مقایسه با سطوح کنونی را حفظ کرده‌اند.
• پیش‌بینی می‌شود که طی دوره بلندمدت تا سال 2030، بازار مس کماکان با کسری مواجه باشد. چرا که مصرف با سرعتی فراتر از عرضه رشد خواهد کرد و این مسأله باعث خواهد تا در شرایطی که جهان حرکت به سوی تحول سبز را آغاز کرده است، قیمت‌ مس به سطوح بالاتر افزایش پیدا کند.


فایل نمونه

گزارش تحلیلی مسکلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.