منوخلاصۀ مدیریتی

• با توجه به این‌که بهبود تقاضای قلع از سوی صنعت محصولات و لوازم الکترونیکی مصرفی در تمام طول مدت سه‌ماهه چهارم سال 2020 منجر به افزایش قیمت این فلز شده است، کارشناسان رقم پیش‌بینی شده 17,000 دلار را برای قیمت هر تن قلع در سال 2020 حفظ کرده‌اند.
• انتظار می‌رود در سال 2021، قیمت‌ها به سطوحی نسبتاً پایین‌تر از بهای نقدی کنونی قلع کاهش یابند، چرا که تولید قلع تصفیه شده توسط کشورهای کلیدی تولیدکننده این فلز از جمله اندونزی، مالزی و پرو رو به افزایش می‌گذارد.
• ریسک‌هایی مطلوب و نامطلوب چشم‌انداز قیمت را تهدید می‌کنند. از لحاظ ریسک‌های نامطلوب، به این نکته اشاره می‌شود که بازیابی در روند رشد اقتصادی کندتر از حد انتظار یا افزایش ناگهانی همه‌گیری کووید19 ممکن است قیمت‌ها را تحت تأثیر قرار داده و منجر به کاهش آن‌ها شوند؛ این در حالی است که تضعیف ارزش دلار ممکن است طی سال‌ آینده قیمت‌های قلع را به سطحی فراتر از آنچه اکنون پیش‌بینی‌ می‌شود، ارتقاء دهد.


فایل نمونه

گزارش تحلیلی قلعکلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.