منوخلاصۀ مدیریتی

• کارشناسان انتظار دارند که قیمت روی تصفیه شده در سال 2021 به نقطه اوج خود رسیده و از آن پس روند نزولی را طی کند و در طول سال‌های آتی به تدریج تضعیف گردد.
• طی دوره کوتاه‌مدت، وقفه‌ها در روند تولید روی تصفیه شده در چین برطرف خواهند شد چرا که بهبود تولید برق از منابع آبی در استان یونن در چین، زمینه آن را فراهم خواهد کرد تا محدودیت تولید در این استان در طول سه ماهه نخست سال 2021 برداشته شود.
• پیش‌بینی می‌شود بین سال‌های 2021 تا 2025 تولید روی در معادن سالانه به طور متوسط 1/7درصد رشد نماید که این نرخ رشد با میانگین نرخ رشد سالانه 0/6درصد در طول پنج سال گذشته مقایسه می‌شود.
• رکود قابل ملاحظه در رشد تولید فولاد چین که در سال 2023 آغاز می‌شود، رشد تقاضا برای روی را نیز تحت تأثیر قرار داده و آن را کاهش می‌دهد. به همین دلیل انتظار می‌رود از آن زمان به بعد، بازار روی با یک عرضه مازاد مستمر سالانه مواجه گردد.


فایل نمونه

گزارش تحلیلی رویکلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.