منوخلاصۀ مدیریتی

• پس از سال‌هاکسری در تولید، به تدریج شرایط در بازار جهانی روی تصفیه شده تغییر کرده و این بازار وارد دورانی از عرضه مازاد ساختاری خواهد شد.
• از آن‌جا که روند ملایم رشد تولید روی در چین باعث خواهد شد تا تقاضا برای این فلز طی دوره بلندمدت، به کندی رشد نماید، کارشناسان معتقدند که عرضه مازاد روی تصفیه شده در جهان کماکان طی یک دهه آتی ادامه خواهد یافت.
• اگرچه رشد عرضه روی در بازار جهانی طی سال‌های آتی روند ملایمی خواهد داشت، اما این موضوع به هیچ عنوان برای جبران کاهش شتاب در رشد تقاضای جهانی برای این فلز کافی نخواهد بود.


فایل نمونه

گزارش تحلیلی رویکلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.
× چگونه می توانم به شما کمک کنم ؟