منوگزارش تحلیل مواد و محصولات دارویی

همراه با پیش‌بینی 10 ساله تا سال 2030


خلاصۀ مدیریتی

با ورود بیماری کووید 19 به داخل مرزهای ایران در سال 2020 مخارج این کشور در بخش بهداشت و درمان رو به افزایش گذاشت. این روند صعودی در سال 2021 نیز ادامه پیدا کرد زیرا شیوع بیماری کووید 19 در این سال نیز ادامه یافت و خطر شتاب گرفتن سرعت انتشار این بیماری همچنان وجود داشت. البته در مسیر مقابله با این بیماری سازمان ملل و سازمان‌های بین‌المللی نیز به ایران کمک کرده‌اند و محموله‌هایی شامل واکسن و زیرساخت‌های درمانی را به ایران ارسال نموده‌اند. همچنین، برخی از کشورها متعهد شده‌اند یک سری تجهیزات پزشکی و محصولات دارویی را در اختیار ایران قرار دهند. البته ایران در زمینه تامین واکسن صرفا به شرکت‌های خارجی اتکا ننموده و اقدامات پیشرفته‌ای را در زمینه ساخت و تولید واکسن به عمل آورده است. این موضوع نشان دهنده عزم ایران برای رسیدن به خودکفایی بیشتر در تولید دارو و محصولات دارویی است. گذشته از این مسئله، این احتمال وجود دارد که ایران از سوی آمریکا و از سوی جامعه بین‌الملل مجددا تحت تحریم قرار بگیرد. عزم ایران برای رسیدن به خودکفایی در تولید دارو و احتمال تحریم شدن ایران دو عامل بازدارنده بزرگ است که سرمایه‌گذاران خارجی را در سال‌های آینده از ورود به بازار محصولات دارویی ایران منصرف خواهد نمود.


فایل نمونه

گزارش تحلیل مواد و محصولات داروییکلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.