منوگزارش تحلیل صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر ایران

همراه با پیش‌بینی‌های ده‌ساله تا سال 2030


خلاصۀ مدیریتی

طی ده سال آینده بر تعداد نیروگاه‌های تجدیدپذیر غیرآبی در ایران افزوده خواهد شد به طوری که طی مدت مذکور ظرفیت این نیروگاه‌ها بیش از سه برابر رشد خواهد کرد. بدین ترتیب ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر غیرآبی از رقم 865 مگاوات در پایان سال 2020 فراتر خواهد رفت و تا سال 2030 به بیش از 4 گیگاوات خواهد رسید. البته قوانین ایران در بحث سرمایه‌گذاری و مالکیت خارجی بسیار سختگیرانه و محدودکننده است. این مسئله می‌تواند بر رغبت سرمایه‌گذاران خارجی تاثیر منفی بگذارد. با این حال، شرایط اقلیمی ایران از لحاظ تابش نور خورشید و وزش باد بسیار مناسب می‌باشد. این موضوع یک امتیاز مثبت است که باعث خواهد شد نگاه سرمایه‌گذاران خارجی به سمت صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر ایران جلب شود و سرمایه قابل توجهی روانه این صنعت گردد. البته دولت نیز به سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر متعهد خواهد بود و بودجه چشمگیری را به ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر غیرآبی اختصاص خواهد داد زیرا دولت قصد دارد مصرف نفت را در صنعت برق کاهش دهد و آن را بیشتر صادر کند. سرمایه‌گذاری‌های دولت در کنار مشارکت بخش خصوصی باعث خواهد شد نیروگاه‌های تجدیدپذیر رشد مستمر و قابل ملاحظه‌ای را تجربه کنند. با این حال، سهم این نیروگاه‌ها در تولید برق همچنان کوچک باقی خواهد ماند به طوری که در پایان سال 2030 این نیروگاه‌ها چیزی کمتر از 2 درصد از تولید برق را به خود اختصاص خواهند داد.


فایل نمونه

گزارش تحلیل صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر ایرانکلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.