منوگزارش تحلیل صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر ایران

همراه با پیش‌بینی‌های ده‌ساله تا سال 2030


خلاصۀ مدیریتی

طی ده سال آیند ظرفیت برق تجدیدپذیر ایران افزایش پیدا خواهد کرد. عامل اصلی این اتفاق احداث نیروگاه‌های بادی و خورشیدی خواهد بود. در حال حاضر، یک سری سرمایه‌گذاری‌ها در زمینه احداث کارخانجات تولید تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی در حال انجام است. هنگامی که این کارخانجات راه‌اندازی شوند عرضه تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی افزایش پیدا خواهد کرد و متعاقبا قیمت این تجهیزات پایین خواهد آمد. این اتفاق باعث خواهد شد هزینه ساخت نیروگاه‌های خورشیدی کاهش پیدا کند. بدین ترتیب ساخت نیروگاه‌های خورشیدی از لحاظ مالی برای سرمایه‌گذاران جذابیت پیدا خواهد کرد. این موضوع به رشد نیروگاه‌های خورشیدی طی دوره میان‌مدت تا بلند‌مدت کمک خواهد نمود. با این حال، ایران در خصوص استفاده از صنایع و تولیدات داخلی شروط سختگیرانه‌ای را پیش روی سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. علاوه بر این، سطح ریسک‌های سیاسی و اقتصادی و ریسک‌های صنعت در ایران بسیار بالا است. این مسائل بر رغبت شمار قابل ملاحظه‌ای از سرمایه‌گذارن خارجی تاثیر منفی خواهد گذاشت و آنان را از ورود به بازار ایران منصرف خواهد نمود. این موضوع رشد صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر ایران را کند خواهد کرد. با توجه به مطالب فوق کارشناسان اذعان می‌دارند که طی ده سال آینده ظرفیت برق تجدیدپذیر ایران رشد خواهد نمود اما این ظرفیت از 5/3 گیگاوات فراتر نخواهد رفت.


فایل نمونه

گزارش تحلیل صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر ایرانکلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.