منوخلاصۀ مدیریتی

در این فصل، کارشناسان با حفظ دیدگاه‌های قبلی، کماکان پیش‌بینی می‌کنند که در سال 2021 فروش وسایل نقلیه جدید در ایران به میزان 13/3 درصد رشد نماید. در این میان، فروش وسایل نقلیه تجاری به میزان 18/5درصد و فروش وسایل نقلیه سواری به میزان 13درصد رشد خواهد کرد و این موضوع نشان می‌دهد که وسایل نقلیه تجاری به لحاظ فروش عملکرد بهتری خواهند داشت.


فایل نمونه

گزارش تحلیل صنعت خودرو ایرانکلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.