منوگزارش تحلیل صنعت حمل و نقل کالا و دریایی ایران

همراه با پیش‌بینی 5 ساله تا سال 2025


خلاصۀ مدیریتی

هر گونه بهبود چشمگیر در صنعت حمل و نقل، صنعت کشتیرانی و مبادلات تجاری ایران تنها زمانی رخ خواهد داد که تحریم‌های آمریکا لغو شود. البته لغو تحریم‌ها چندان دور از انتظار نیست زیرا پیش‌بینی می‌شود ایران و آمریکا در سال 2022 با یکدیگر به توافق برسند و تحریم‌ها در این سال لغو شود. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری‌‌های چین در ایران در حال افزایش یافتن است. این سرمایه‌گذاری‌ها باعث خواهد شد ظرفیت صنعت حمل‌ونقل ایران طی ده سال آینده رشد کند؛ به ویژه ظرفیت بخش حمل‌ونقل ریلی.


فایل نمونه

گزارش تحلیل صنعت حمل و نقل کالا و دریایی ایرانکلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.