منوگزارش تحلیل صنعت حمل و نقل کالا و دریایی ایران

همراه با پیش‌بینی 5 ساله تا سال 2025


خلاصۀ مدیریتی

در سال 2021 تجارت، حمل‌ونقل و کشتیرانی ایران از حالت رکود خارج خواهد شد و یک رشد مثبت را تجربه خواهد نمود اما اندازه این رشد کوچک خواهد بود زیرا تحریم‌های آمریکا در سال 2021 نیز پابرجا باقی خواهد ماند و لغو تحریم‌ها به احتمال زیاد در سال 2022 اتفاق خواهد افتاد. با استناد به این موضوع کارشناسان خاطرنشان می‌نمایند که از سال 2022 به بعد رشد تجارت، حمل‌ونقل و کشتیرانی ایران شتاب خواهد گرفت. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری‌های چین در ایران رو به افزایش است که این موضوع به رشد صنعت حمل‌ونقل ایران کمک خواهد نمود. با توجه به مطالب فوق پیش‌بینی می‌شود طی ده سال آینده ظرفیت صنعت حمل‌ونقل ایران افزایش پیدا کند؛ به ویژه ظرفیت بخش حمل‌ونقل ریلی.


فایل نمونه

گزارش تحلیل صنعت حمل و نقل کالا و دریایی ایرانکلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.
× چگونه می توانم به شما کمک کنم ؟