منوخلاصۀ مدیریتی

تحریم‌های آمریکا در سال 2021 نیز پابرجا باقی خواهد ماند. این مسئله به رشد صنعت بیمه ایران لطمه خواهد زد. در سایه تحریم‌های آمریکا فشارهای اقتصادی، تورم بالا و افزایش نرخ ارز همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. این مسائل نیز باعث خواهد شد رشد حق‌بیمه‌ها در هر دو بخش بیمه عمر و غیرعمر محدود شود. البته بخش بیمه عمر از پتانسیل رشد چشمگیری برخوردار است اما نرخ بالای بیکاری و پایین بودن شاخص اطمینان مصرف‌کنندگان باعث خواهد شد رشد این بخش همچنان محدود باقی بماند. رشدی که در بخش بیمه غیرعمر نیز اتفاق خواهد افتاد عمدتا به واسطه خرید بیمه‌نامه وسایل نقلیه موتوری خواهد بود که ماهیت اجباری دارد. بیمه‌های بزرگ و شناخته‌شده‌ای که پیشتر حکم موتور محرک بخش بیمه غیرعمر را داشتند در میان‌مدت برای ثبت یک رشد مثبت دچار مشکل خواهند شد. در این بین باید به طور خاص به بیمه سلامت اشاره نمود.


فایل نمونه

گزارش صنعت بیمهکلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.
× چگونه می توانم به شما کمک کنم ؟