منوخلاصۀ مدیریتی

در سال 2021 اقتصاد ایران از رکود خارج خواهد شد و تولید ناخالص داخلی واقعی این کشور مجددا در مسیر رشد قرار خواهد گرفت. با بهبود اوضاع اقتصادی کشور مصرف برق به طور چشمگیری افزایش پیدا خواهد کرد و از سوی دیگر فضا برای حضور سرمایه‌گذاران در بخش نیروگاه‌های تجدیدپذیر غیرآبی مساعد خواهد شد. با توجه به این مسائل کارشناسان معتقدند در میان‌مدت تا بلند‌مدت صنعت برق ایران یک چشم‌انداز نسبتا روشن را تجربه خواهد نمود. یکی از عواملی که زمینه حضور سرمایه‌گذاران را در بخش نیروگاه‌های تجدیدپذیر غیرآبی فراهم خواهد آورد کاهش مازاد تولید برق طی دوره بلند‌مدت است؛ به ویژه با توجه به این که دولت مصمم است مازاد تولید برق را همچنان حفظ نماید. با توجه به مطالب فوق کارشناسان اذعان می‌دارند که در ده سال آینده بیشترین تعداد فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاه‌های گازی، خورشیدی و بادی وجود خواهد داشت.


فایل نمونه

تحلیل صنعت برق ایرانکلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.