منوخلاصۀ مدیریتی

در سال 2021 ارزش صنعت ساخت و ساز ایران 1/1 درصد کاهش خواهد یافت که این مسأله به ادامه تأثیرگذاری تحریم‌های آمریکا و شیوع بیماری کووید19 بر این صنعت نسبت داده می‌شود. البته طی دوره بلند‌مدت صنعت ساخت و ساز ایران یک رشد مثبت را تجربه خواهد نمود چرا که با رفع تحریم‌ها و برطرف شدن کسری‌های مالی، این صنعت در بازه زمانی بین سال‌های 2021 تا 2030، سالانه به طور متوسط 3درصد رشد خواهد کرد. انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی در بخش زیربنایی ایران به ویژه سرمایه‌گذاری روی پروژه‌های حمل و نقل مرتبط با طرح کمربند و جاده، نیروی محرکه این رشد در صنعت زیربنایی ایران باشد.


فایل نمونه

گزارش تحلیل صنایع زیربناییکلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.