منوخلاصۀ مدیریتی

• در صورتی که دولت جدید آمریکا به توافقنامه هسته‌ای بازگردد و تحریم‌ها علیه ایران را لغو کند نگاه سرمایه‌گذاران بار دیگر به بازار ایران جلب خواهد شد و حجم سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت معدن این کشور افزایش پیدا خواهد کرد.
• در سه تا پنج سال آینده صنعت معدن ایران رشد بسیار کوچکی را تجربه خواهد کرد زیرا تعداد زیادی از معادن هنوز به صورت توسعه‌نیافته باقی مانده‌اند و از سوی دیگر صنعت معدن ایران همچنان توسط شرکت‌های دولتی اداره خواهد شد.
• روند پیشرفت در صنعت معدن ایران کند خواهد بود و انتظار می‌رود این صنعت با چالش‌های بزرگی نظیر ناکارآمدی نظام اداری، نبود زیرساخت‌های کافی و فقدان سرمایه‌گذاری روبرو شود.


فایل نمونه

گزارش تحلیل صنایع معدنی ایرانکلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.