منوخلاصۀ مدیریتی

• در پی روی کار آمدن یک دولت جدید در آمریکا این احتمال وجود دارد که این کشور به توافقنامه هسته‌ای بازگردد و تحریم‌های خود را علیه ایران لغو نماید. در صورتی که این اتفاق به حقیقت بپیوندد راه برای ورود سرمایه‌گذاران به صنعت معدن ایران باز خواهد شد و حجم سرمایه‌گذاری‌ها در این صنعت افزایش پیدا خواهد کرد.
• در سه تا پنج سال آینده صنعت معدن ایران رشد بسیار کوچکی را تجربه خواهد کرد چرا که تعداد زیادی از معادن هنوز به صورت توسعه‌نیافته باقی مانده‌اند. با این حال این صنعت همچنان تحت تسلط شرکت‌های دولتی باقی خواهد ماند.
• روند پیشرفت در صنعت معدن ایران کند خواهد بود و انتظار می‌رود این صنعت با چالش‌های بزرگی نظیر ناکارآمدی نظام اداری، نبود زیرساخت‌های کافی و فقدان سرمایه‌گذاری روبرو شود.


فایل نمونه

گزارش تحلیل صنایع معدنی ایرانکلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.