منوخلاصۀ مدیریتی

در پنج سال آینده (2020 تا 2025) ارزش بازار تجهیزات پزشکی ایران بر حسب ریال یک نرخ رشد مرکب سالانه دو رقمی را تجربه خواهد کرد که در این میان بخش اعظمی از نیاز بازار از طریق واردات تأمین خواهد شد. البته بازار تجهیزات پزشکی ایران می‌توانست رشد بزرگ‌تری را تجربه کند اما با توجه به این که اقتصاد ایران در فصل‌های پیش رو رشد کندی را شاهد خواهد بود رشد بازار تجهیزات پزشکی نیز محدود خواهد شد. البته همین رشد نیز در معرض یک رسیک نامطلوب قرار دارد که آن هم استمرار شیوع بیماری کووید 19 است. بحران شیوع بیماری کووید 19 در حالی جریان دارد که به دلیل سقوط قیمت نفت درآمد دولت کاهش یافته و توانایی این نهاد برای اجرای بسته‌های محرک مالی و مقابله با پیامدهای اقتصادی بیماری کووید 19 محدود شده است. از سوی دیگر، شیوع بیماری کووید 19 باعث شده هزینه‌های جدیدی برای دولت ایجاد شود و این نهاد از لحاظ مالی تحت فشار قرار بگیرد. مصرف‌کنندگان نیز به واسطه پیامدهای اقتصادی این بیماری مخارج خود را کاهش داده‌اند. مجموعه این مسائل باعث خواهد شد رشد بازار تجهیزات پزشکی محدود شود. همچنین این احتمال وجود دارد که تنش‌ها میان ایران و آمریکا بالا بگیرد. در صورتی که این اتفاق به حقیقت بپیوندد ممکن است ایران به برنامه هسته‌ای خود جنبه نظامی بدهد و یا حضور نظامی خود را در کشورهای منطقه گسترش دهد. این اتفاقات عواقب زیادی به دنبال به خواهد داشت. از جمله این که بر انزوای ایران افزوده خواهد شد و شرکای تجاری ایران روابط خود را با این کشور بیش از پیش کاهش خواهند داد.


فایل نمونه

گزارش تحلیل صنعت تجهیزات پزشکیکلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.