منو

گزارشهاي تحليلي صنايع و بازارهاي جهاني

تحلیل صنعت پتروشیمی

 با بهره‌گیری از بهترین تکنیک‌های مدل‌سازی سری‌هاي زمانی و مدل‌سازی اقتصادسنجی/ علیتی انجام گرفته است. بدیهی است شكل دقیق مدل سری‌هاي زمانی از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است و داده‌ها با توجه به ویژگی‌های غالب آن صنعت ارزیابی می‌شوند.

تكنيك مورد استفاده در همه تحليل‌ها، بردارهای خودرگرسيون هستند. مزیت عمده بردارهای خودرگرسيون آن است که اجازه پيش‌بيني متغیری را با استفاده از چیزی بیش از تغییرات خود متغیر به عنوان اطلاعات توصیفی می‌دهند.

تحلیل صنعت پتروشیمی ایران، با بهره‌گیری از بهترین تکنیک‌های مدل‌سازی سری‌هاي زمانی و مدل‌سازی اقتصادسنجی/ علیتی انجام گرفته است. بدیهی است شكل دقیق مدل سری‌هاي زمانی از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است و داده‌ها با توجه به ویژگی‌های غالب آن صنعت ارزیابی می‌شوند.

تكنيك مورد استفاده در همه تحليل‌ها، بردارهای خودرگرسيون هستند. مزیت عمده بردارهای خودرگرسيون آن است که اجازه پيش‌بيني متغیری را با استفاده از چیزی بیش از تغییرات خود متغیر به عنوان اطلاعات توصیفی می‌دهند.

البته معمولآً پيش‌بيني برخی از متغیرهای فرعی صنعت مورد نظر، با استفاده از تغییرات پیشین (سابقه) متغیر انجام می‌شود که چنین تحلیل تک‌متغیره‌ای را مدل‌سازی تک‌متغیره می‌گویند. در تحلیل‌های موجود، از پرکاربردترین و معمول‌ترین شکل مدل‌های تک‌متغیره استفاده می‌شود که به آن مدل میانگین متحرک خودرگرسيون (ARMA) می‌گویند.

در تحلیل‌های انجام‌شده عمدتاً از برآوردکننده‌های کمینه مجذورات خطی (OLS) و از روش کل به جزء به منظور جلوگیری از وابستگی به بررسی‌های غیرعینی و افزایش استفاده از بررسی‌های عینی استفاده شده است.

باید توجه داشت که دخالت انسان نقش لازم و مؤثری در تمام تحلیل‌ها و تکنیک‌های پيش‌بيني ایفا می‌کند. دانش انسان در مورد صنعت، كمك مي‌كند داده‌های ناهماهنگ، نقاط عطف، مشکلات ساختاری و ویژگی‌های موقتی برخی داده‌ها کشف شوند که روش‌های کاملاً مکانیکی پيش‌بيني قادر به شناخت آن‌ها نیستند.


گزارش صنعت پتروشیمی ایران

فصل چهارم 2021

همراه با پیش‌بینی 5 ساله تا سال 2025


پروژه‌هایی که ایران در سه‌ماهه دوم سال 2021 در بخش پتروشیمی تکمیل کرد، ظرفیت تولید در بخش‌های متانول و کودهای شیمیایی را تا حدود زیادی افزایش خواهند داد. اگرچه رشد تولید محصولات پتروشیمی در این فصل بسیار پررونق بوده است، اما میزان تولید نشان می‌دهد که نرخ‌های به کارگیری ظرفیت‌ها در صنعت پتروشیمی ایران همچنان پایین هستند. علت این امر، عوامل متعددی از جمله پابرجایی تحریم‌ها، عرضه مازاد بر تقاضا در بازارهای کلیدی صادرات و نیز کاهش تقاضا از سوی صنایع داخلی مصرف‌کننده محصولات پتروشیمی است. انتظار می‌رود طی فصل‌ها و سال‌های آتی از شدت تأثیرگذاری منفی این عوامل بر رشد تولید در بخش پتروشیمی کاسته شود. البته این عوامل به طور کامل برطرف نخواهند شد. صنعت پتروشیمی در دستیابی دولت به هدف کسب درآمد و ارزش‌آفرینی بیشتر از طریق منابع بالادستی، نقشی حیاتی دارد. البته نیل به این اهداف بستگی به آن دارد که این صنعت بتواند از سطوح بالای فناوری‌های پیشرفته و مهندسی بومی‌سازی شده بهره‌مند گردد؛ نیازی ... [ادامه]


گزارشهای قدیمی تر


گزارش های مرتبط

کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.