منو

گزارشهاي تحليلي صنايع و بازارهاي جهاني

تحلیل صنعت پتروشیمی

 با بهره‌گیری از بهترین تکنیک‌های مدل‌سازی سری‌هاي زمانی و مدل‌سازی اقتصادسنجی/ علیتی انجام گرفته است. بدیهی است شكل دقیق مدل سری‌هاي زمانی از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است و داده‌ها با توجه به ویژگی‌های غالب آن صنعت ارزیابی می‌شوند.

تكنيك مورد استفاده در همه تحليل‌ها، بردارهای خودرگرسيون هستند. مزیت عمده بردارهای خودرگرسيون آن است که اجازه پيش‌بيني متغیری را با استفاده از چیزی بیش از تغییرات خود متغیر به عنوان اطلاعات توصیفی می‌دهند.

تحلیل صنعت پتروشیمی ایران، با بهره‌گیری از بهترین تکنیک‌های مدل‌سازی سری‌هاي زمانی و مدل‌سازی اقتصادسنجی/ علیتی انجام گرفته است. بدیهی است شكل دقیق مدل سری‌هاي زمانی از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است و داده‌ها با توجه به ویژگی‌های غالب آن صنعت ارزیابی می‌شوند.

تكنيك مورد استفاده در همه تحليل‌ها، بردارهای خودرگرسيون هستند. مزیت عمده بردارهای خودرگرسيون آن است که اجازه پيش‌بيني متغیری را با استفاده از چیزی بیش از تغییرات خود متغیر به عنوان اطلاعات توصیفی می‌دهند.

البته معمولآً پيش‌بيني برخی از متغیرهای فرعی صنعت مورد نظر، با استفاده از تغییرات پیشین (سابقه) متغیر انجام می‌شود که چنین تحلیل تک‌متغیره‌ای را مدل‌سازی تک‌متغیره می‌گویند. در تحلیل‌های موجود، از پرکاربردترین و معمول‌ترین شکل مدل‌های تک‌متغیره استفاده می‌شود که به آن مدل میانگین متحرک خودرگرسيون (ARMA) می‌گویند.

در تحلیل‌های انجام‌شده عمدتاً از برآوردکننده‌های کمینه مجذورات خطی (OLS) و از روش کل به جزء به منظور جلوگیری از وابستگی به بررسی‌های غیرعینی و افزایش استفاده از بررسی‌های عینی استفاده شده است.

باید توجه داشت که دخالت انسان نقش لازم و مؤثری در تمام تحلیل‌ها و تکنیک‌های پيش‌بيني ایفا می‌کند. دانش انسان در مورد صنعت، كمك مي‌كند داده‌های ناهماهنگ، نقاط عطف، مشکلات ساختاری و ویژگی‌های موقتی برخی داده‌ها کشف شوند که روش‌های کاملاً مکانیکی پيش‌بيني قادر به شناخت آن‌ها نیستند.


گزارش صنعت پتروشیمی ایران

فصل اول 2023

همراه با پیش‌بینی 5 ساله تا سال 2026


ایران برای برداشتن گام نهایی در طرح «جهش دوم» توسعه ظرفیت‌های پتروشیمی در سال 2022 برنامه‌ریزی کرده است. دولت ایران با نیم‌نگاهی به افزایش درآمدهای صنعت پتروشیمی خود به 25 میلیارد دلار در سال، ظرفیت تولید خود را به سالانه 100 میلیون تن افزایش می‌دهد. همچنین این کشور قصد دارد بین سال‌های 2025 تا 2026 «جهش سوم» در صنعت پتروشیمی را محقق گرداند؛ بر همین اساس دولت امیدوار است برای برداشتن گام بلند توسعه در دوره مذکور، بتواند درآمدهای سالانه بخش پتروشیمی را به 37 میلیارد دلار در سال افزایش دهد. تا سال 2027، ظرفیت تولید در صنعت پتروشیمی ایران سالانه 167 میلیون تن خواهد بود که این رقم دو برابر ظرفیت تولیدی است که در پایان سال مالی 2020-2019 به دست آمده بود. راهبرد شرکت ملی پتروشیمی تکمیل کردن زنجیره تأمین و تنوع بخشی به محصولات تولید شده در صنعت پتروشیمی است تا از این طریق برای محصولات پایه پتروشیمی ارزش‌ افزوده ایجاد نماید. قطب‌های پتروشیمی در پارسیان، سواحل مکران، ... [ادامه]


گزارشهای قدیمی تر


گزارش های مرتبط

کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.
× چگونه می توانم به شما کمک کنم ؟