منو

تحلیل صنعت حمل و نقل، با بهره‌گیری از بهترین تکنیک‌های مدل‌سازی سری‌هاي زمانی و مدل‌سازی اقتصادسنجی/علیتی انجام گرفته است. بدیهی است شكل دقیق مدل سری‌هاي زمانی از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است و داده‌ها با توجه به ویژگی‌های غالب آن صنعت ارزیابی می‌شوند.

تكنيك مورد استفاده در همه تحليل‌ها، بردارهای خودرگرسيون هستند. بردارهای خودرگرسيون اجازه پيش‌بيني متغیری را با استفاده از چیزی بیش از تغییرات خود متغیر به عنوان اطلاعات توصیفی می‌دهند.

 البته معمولآً پيش‌بيني برخی از متغیرهای فرعی صنعت مورد نظر، با استفاده از تغییرات پیشین (سابقه) متغیر انجام می‌شود که چنین تحلیل تک‌متغیره‌ای را مدل‌سازی تک‌متغیره می‌گویند. در تحلیل‌های موجود، از پرکاربردترین و معمول‌ترین شکل مدل‌های تک‌متغیره استفاده می‌شود که به آن مدل میانگین متحرک خودرگرسيون (ARMA) می‌گویند.

 در تحلیل‌های انجام‌شده عمدتاً از برآوردکننده‌های کمینه مجذورات خطی (OLS) و از روش کل به جزء به منظور جلوگیری از وابستگی به بررسی‌های غیرعینی و افزایش استفاده از بررسی‌های عینی استفاده شده است.

 باید توجه داشت که دخالت انسان نقش لازم و مؤثری در تمام تحلیل‌ها و تکنیک‌های پيش‌بيني ایفا می‌کند. دانش انسان در مورد صنعت، كمك مي‌كند داده‌های ناهماهنگ، نقاط عطف، مشکلات ساختاری و ویژگی‌های موقتی برخی داده‌ها کشف شوند که روش‌های کاملاً مکانیکی پيش‌بيني قادر به شناخت آن‌ها نیستند.


گزارش تحلیل صنعت حمل و نقل کالا و دریایی ایران

فصل سوم 2021

همراه با پیش‌بینی 5 ساله تا سال 2025


در سال 2021 تجارت، حمل‌ونقل و کشتیرانی ایران از حالت رکود خارج خواهد شد و یک رشد مثبت را تجربه خواهد نمود اما اندازه این رشد کوچک خواهد بود زیرا تحریم‌های آمریکا در سال 2021 نیز پابرجا باقی خواهد ماند و لغو تحریم‌ها به احتمال زیاد در سال 2022 اتفاق خواهد افتاد. با استناد به این موضوع کارشناسان خاطرنشان می‌نمایند که از سال 2022 به بعد رشد تجارت، حمل‌ونقل و کشتیرانی ایران شتاب خواهد گرفت. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری‌های چین در ایران رو به افزایش است که این موضوع به رشد صنعت حمل‌ونقل ایران کمک خواهد نمود. با توجه به مطالب فوق پیش‌بینی می‌شود طی ده سال آینده ظرفیت صنعت حمل‌ونقل ایران افزایش پیدا کند؛ به ویژه ظرفیت بخش حمل‌ونقل ریلی. [ادامه]


گزارشهای قدیمی تر


گزارش های مرتبط

کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.