منو

گزارشهاي تحليلي صنايع و بازارهاي جهاني

تحلیل صنعت بیمه

با بهره‌گیری از بهترین تکنیک‌های مدل‌سازی سری‌هاي زمانی و مدل‌سازی اقتصادسنجی/ علیتی انجام گرفته است. بدیهی است شكل دقیق مدل سری‌هاي زمانی از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است و داده‌ها با توجه به ویژگی‌های غالب آن صنعت ارزیابی می‌شوند.

تكنيك مورد استفاده در همه تحليل‌ها، بردارهای خودرگرسيون هستند. مزیت عمده بردارهای خودرگرسيون آن است که اجازه پيش‌بيني متغیری را با استفاده از چیزی بیش از تغییرات خود متغیر به عنوان اطلاعات توصیفی می‌دهند.

البته معمولآً پيش‌بيني برخی از متغیرهای فرعی صنعت مورد نظر، با استفاده از تغییرات پیشین (سابقه) متغیر انجام می‌شود که چنین تحلیل تک‌متغیره‌ای را مدل‌سازی تک‌متغیره می‌گویند. در تحلیل‌های موجود، از پرکاربردترین و معمول‌ترین شکل مدل‌های تک‌متغیره استفاده می‌شود که به آن مدل میانگین متحرک خودرگرسيون (ARMA) می‌گویند.

در تحلیل‌های انجام‌شده عمدتاً از برآوردکننده‌های کمینه مجذورات خطی (OLS) و از روش کل به جزء به منظور جلوگیری از وابستگی به بررسی‌های غیرعینی و افزایش استفاده از بررسی‌های عینی استفاده شده است.


گزارش صنعت بیمه

فصل چهارم 2021

همراه با پیش‌بینی 5 ساله تا سال 2025


صنعت بیمه ایران به ویژه بخش بیمه عمر از پتانسیل رشد بسیار خوبی برخوردار است. با این حال، مشکلات اقتصادی و محرومیت ایران از دسترسی به بازارهای جهانی کماکان باعث خواهد شد رشد صنعت بیمه ایران محدود شود و این صنعت عقب بماند. به عنوان یکی از مشکلات اقتصادی باید به نرخ بالای تورم اشاره نمود. نرخ تورم در ایران همچنان بالا باقی خواهد ماند. این موضوع بر رشد واقعی ارزش حق‌بیمه‌ها تاثیر منفی خواهد گذاشت و ثبت یک رشد واقعی قابل‌قبول را دشوار خواهد نمود. از سوی دیگر تورم باعث خواهد شد استطاعت مالی افراد کاهش پیدا کند و افراد از انجام سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت نظیر بیمه عمر منصرف شوند. البته در این میان یک سری راهکارها وجود دارد که با توسل به آن‌ها می‌توان ضریب نفوذ بیمه‌ را‌ در جامعه افزایش داد و بر شمار خریداران محصولات بیمه‌ای افزود. بدین منظور شرکت‌های بیمه می‌بایست بر روی گسترش فرهنگ بیمه سرمایه گذاری کنند و در خصوص مزایای خرید انواع بیمه‌نامه‌ها ... [ادامه]


گزارشهای قدیمی تر


گزارش های مرتبط

کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.