منو

گزارشهاي تحليلي صنايع و بازارهاي جهاني

تحلیل صنعت بیمه

با بهره‌گیری از بهترین تکنیک‌های مدل‌سازی سری‌هاي زمانی و مدل‌سازی اقتصادسنجی/ علیتی انجام گرفته است. بدیهی است شكل دقیق مدل سری‌هاي زمانی از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است و داده‌ها با توجه به ویژگی‌های غالب آن صنعت ارزیابی می‌شوند.

تكنيك مورد استفاده در همه تحليل‌ها، بردارهای خودرگرسيون هستند. مزیت عمده بردارهای خودرگرسيون آن است که اجازه پيش‌بيني متغیری را با استفاده از چیزی بیش از تغییرات خود متغیر به عنوان اطلاعات توصیفی می‌دهند.

البته معمولآً پيش‌بيني برخی از متغیرهای فرعی صنعت مورد نظر، با استفاده از تغییرات پیشین (سابقه) متغیر انجام می‌شود که چنین تحلیل تک‌متغیره‌ای را مدل‌سازی تک‌متغیره می‌گویند. در تحلیل‌های موجود، از پرکاربردترین و معمول‌ترین شکل مدل‌های تک‌متغیره استفاده می‌شود که به آن مدل میانگین متحرک خودرگرسيون (ARMA) می‌گویند.

در تحلیل‌های انجام‌شده عمدتاً از برآوردکننده‌های کمینه مجذورات خطی (OLS) و از روش کل به جزء به منظور جلوگیری از وابستگی به بررسی‌های غیرعینی و افزایش استفاده از بررسی‌های عینی استفاده شده است.


گزارش صنعت بیمه

فصل سوم 2021

همراه با پیش‌بینی 5 ساله تا سال 2025


تحریم‌های آمریکا در سال 2021 نیز پابرجا باقی خواهد ماند. این مسئله به رشد صنعت بیمه ایران لطمه خواهد زد. در سایه تحریم‌های آمریکا فشارهای اقتصادی، تورم بالا و افزایش نرخ ارز همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. این مسائل نیز باعث خواهد شد رشد حق‌بیمه‌ها در هر دو بخش بیمه عمر و غیرعمر محدود شود. البته بخش بیمه عمر از پتانسیل رشد چشمگیری برخوردار است اما نرخ بالای بیکاری و پایین بودن شاخص اطمینان مصرف‌کنندگان باعث خواهد شد رشد این بخش همچنان محدود باقی بماند. رشدی که در بخش بیمه غیرعمر نیز اتفاق خواهد افتاد عمدتا به واسطه خرید بیمه‌نامه وسایل نقلیه موتوری خواهد بود که ماهیت اجباری دارد. بیمه‌های بزرگ و شناخته‌شده‌ای که پیشتر حکم موتور محرک بخش بیمه غیرعمر را داشتند در میان‌مدت برای ثبت یک رشد مثبت دچار مشکل خواهند شد. در این بین باید به طور خاص به بیمه سلامت اشاره نمود. [ادامه]


گزارشهای قدیمی تر


گزارش های مرتبط

کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.